Устремени към бъдещето

Запознайте се с ръководния екип на Форевър Ливинг Продъктс.

Работата в екип се определя като сътрудничество за постигането на обща визия. За ръководния екип на Форевър тя е да помагат на всекиго да осъществява целите, мечтите и стремежите си. Изграден върху повече от 37 години успехи, екипът ни има огромно желание да продължи да работи за тази визия още много десетилетия.

Рекс Моън

Рекс Моън

Грег Моън

Грег Моън

Арджей Лойд

Арджей Лойд

Наваз Гасуала

Наваз Гасуала

Гарин Брайнхолт

Гарин Брайнхолт

Ейдън О'Хеър

Ейдън О'Хеър

Си Джи Тан - Форевър Ливинг Продъктс - Вицепрезидент за Азия

Си Джи Тан

Ж. Б. Амичиа - Форевър Ливинг Продъктс - Вицепрезидент за Африка

Жан Батист Амичиа

Питър Бутс - Форевър Ливинг Продъктс - Вицепрезидент за Европа

Питър Бутс

Ив Амон - Форевър Ливинг Продъктс - Вицепрезидент, бизнес дейности

Ив Амон