Vođenje budućnosti

Upoznajte tim koji predvodi Forever Living Products.

Timski rad se definiše kao grupni napor u dostizanju zajedničke vizije. Što se tiče Forever tima, vizija je da se pomogne svakom da ostvari svoje ciljeve, snove i težnje. Sagrađen na temelju četrdesetogodišnjeg uspeha, tim je na svom mestu, spreman da nastavi svoju viziju u nadolazećim dekadama.

Rex Maughan

Rex Maughan

Gregg Maughan

Gregg Maughan

Rjay Lloyd

Rjay Lloyd

Navaz Ghaswala

Navaz Ghaswala

Garin Breinholt

Garin Breinholt

Aidan O'Hare

Aidan O'Hare

CG Tan - Forever Living Products - Vice President of Asia

CG Tan

JB Amichia - Forever Living Products - Vice President of Africa

Jean Baptiste Amichia

Peter Boots - Forever Living Products - Vice President of Europe

Peter Boots

Yves Hamon - Forever Living Products - Vice President of Business Operations

Yves Hamon