ទូទៅ

បាទបាន! គ្រាន់តែ  ចូលទៅកាន់ហាងទំនិញលក់រាយរបស់យើង និងដាក់បញ្ជាទិញជាការស្រេច ។ ប្រសិនបើប្រទេសអ្នកមិនទាន់មានការលក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត សូមមេត្តាអញ្ចឹើញមកកាន់ការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានដែលមានក្នុងទំព័រទីតាំងសំរាប់ប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ។

 

សំរាប់អតិថិជនទិញរាយ មិនមានការកំនត់នោះទេ។ ប៉ុន្តែសំរាប់អ្នកចែកចាយត្រូវទិញយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី ៣៣ ដុល្លារឡើងទៅ។

ដើម្បីសិក្សាបន្ថែម​អំពីឱកាសរបស់ហ្វរអេវើ ដាក់បញ្ជាទិញរឺសួរសំណួរគ្រប់យ៉ាង សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងទៅកាន់ភ្នាក់ងារថែទាំអតិថិជននៅសហរដ្ឋអាមេរិចតាមអ៊ីម៉ែល customercare@foreverliving.com រឺទូរស័ព្ទមកលេខ (+855) 23 214 781

ហ្វរអេវើលីវីងប្រូដាក់ផ្តល់ជូននូវផលិតផលថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់ដែលរួមមានផលិតផលដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់យើងគឺ Aloe Vera Gel ទៅវិតាមីននិងអាហារបំប៉ន ទៅផលិតផលថែរក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងមានជាង១០០ផលិតផល។ សូមចុចលើទំព័រផលិតផលដើម្បីមើលកាតាឡុកផលិតផលរបស់យើង។

អតិថិជនទំនិញរាយមាន៣០ថ្ងៃចាប់គិតពីពេលដែលគាត់ទិញផលិតផលដើម្បីទទួលយកលុយរបស់គេ 100% មកវិញ (ទាត់ចេញតែចំណាយលើការដឹកជញ្ជួនបើមាន) 

គ្រប់បញ្ជាទិញពីម្ចាស់អាជីវកម្មហ្វរអេវើ (FBO) ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលក់ចុងក្រោយ ។ ក្នុងករណីដែលផលិតផលខូចខាតគុណភាពយើងមានការរីករាយក្នុងការប្តូរឲ្យអ្នកជាផលិតផលថ្មីវិញ។

សូមមេត្តាពិនិត្យមើលលក្ខ័ណ្ទនិងគោលការណ៍លំអិតរបស់យើង។

សំរាប់ការទិញទំនិញអនឡាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិច

យើងទទួលយក Visa, Mastercard, Discover និង PayPal សំរាប់អ្នកទិញរាយ។

សំរាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មហ្វរអេវើ (FBO) យើងទទួលយក Visa, Mastercard, Discover, សេធផ្ទាល់ខ្លួននិងការវេរលុយ។  

សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់បញ្ជាទិញទាំងអស់ត្រូវទូទាត់ដោយប្រាក់សុទ្ធ។