Vedecký poradný výbor

Zoznámte sa s tímom popredných odborníkov v oblasti výživy Forever.

Vedecký poradný výbor spoločnosti Forever pozostáva z troch popredných odborníkov v oblasti výživy, zdravotníctva a toxikológie. Každý z nich má viac ako 40 rokov skúseností v súkromnom a verejnom sektore. Vedecký poradný výbor Forever bude úzko spolupracovať s naším výkonným tímom a tímom pre vývoj produktov, aby podporil naše poslanie prinášať tie najlepšie ingrediencie z prírody a kombinovať najnovšie vedecké pokroky pre vytváranie produktov, ktoré vám pomôžu vyzerať lepšie a cítiť sa lepšie.

Dr. Roger A. Clemens Forever Scientific Advisory Board Member

Dr. Roger A. Clemens

Dr. Wallace Hayes Forever Scientific Advisory Board

Dr. Wallace Hayes

Dr. Peter Pressman Forever Scientific Advisory Board

Dr. Peter Pressman