PARE NA STO

Svake godine kroz podsticajni program Chairman’s Bonus isplatimo procenat od ukupnih prihoda našim najuspešnijim poslovnim saradnicima kako bismo ih nagradili za uloženi trud i posvećenost.

Kvalifikujte se za 1, 2. ili 3. nivo (ili sva tri nivoa!) i saznajte kako Forever ima najdarežljiviji sistem nadoknada na svetu! Još jedan bonus? Bićete pozvani na Global Rally na nekoj od egzotičnih destinacija širom sveta da biste preuzeli ček za svoj Chairman’s Bonus. Ne može bolje od toga!

Chairman’s Bonus
NOVAC

NOVAC

Svake godine, Forever poslovnim saradnicima koji se kvalifikuju za Chairman’s Bonus budu uručeni čekovi ukupne vrednosti od preko 24 miliona dolara, pored drugih mesečnih bonusa.

PRIZNANJE

PRIZNANJE

Poslovnim saradnicima koji se kvalifikuju za Chairman’s Bonus, uručuju se čekovi na sceni pred hiljadama saradnika kako bi zajedno proslavili izvanredan uspeh.KAKO SE KVALIFIKOVATI

Kvalifikacioni period: 1. januar – 31. decembar

BUDITE AKTIVNI SVAKOG MESECA I ISPUNITE KVALIFIKACIONE USLOVE ZA PODSTICAJNI PROGRAM FOREVER2DRIVE NAJMANJE JEDNOG MESECA U TOKU GODINE.
1. NIVO
700 LIČNIH I NONMENADŽERSKIH BODOVA
150 BODOVA OD NOVIH SARADNIKA
1 MENADŽER IZ STRUKTURE SA 600 BODOVA U DRŽAVI U KOJOJ SE KVALIFIKUJETE ILI 1 MENADŽER IZ STRUKTURE KOJI ISPUNJAVA USLOVE ZA CHAIRMAN’S BONUS U BILO KOJOJ DRŽAVI
2. NIVO
600 LIČNIH I NONMENADŽERSKIH BODOVA
100 BODOVA OD NOVIH SARADNIKA
3 MENADŽERA IZ STRUKTURE KOJA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA CHAIRMAN’S BONUS
3. NIVO
500 LIČNIH I NONMENADŽERSKIH BODOVA
100 BODOVA OD NOVIH SARADNIKA
6 MENADŽERA IZ STRUKTURE KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA CHAIRMAN’S BONUS
Za detaljno objašnjenje svih zahteva u vezi sa kvalifikacijama za podsticajne programe, molimo pogledajte poslovnu politiku društva.