UKÁŽTE MI PENIAZE

Náš Chairman 's bonus program vypláca každoročne 3% z našich celkových príjmov späť našim lídrom a budovateľom Forever podnikania, ako odmenu za ich tvrdú prácu a obetavosť.

Kvalifikujte sa na 1., 2. alebo 3. úroveň (alebo na všetky tri!) A uvidíte, že Forever má ten najštedrejší odmeňovací plán na svete! A ďalší bonus? Budete pozvaní na Global Rally, organizované vždy v exotickej svetovej destinácii, aby ste si na tomto veľkolepom podujatí vyzdvihli svoj Chairman 's Bonus šek. Neexistuje nič lepšie!

Chairman’s Bonus
PENIAZE

PENIAZE

Každoročne dostávajú kvalifikanti na Chairman 's Bonus šeky v celkovej hodnote vyše 24 miliónov USD a to nad rámec svojich iných mesačných bonusov.

UZNANIE

UZNANIE

Kvalifikanti na Chairman 's Bonus sú vyhlasovaní a oceňovaní na javisku pred zrakmi tisícov svojich kolegov, aby spoločne oslávili tento úžasný úspech.AKO SA KVALIFIKOVAŤ

Kvalifikačné obdobie: 1. január - 31. december

BUĎTE AKTÍVNE KAŽDÝ MESIAC A SPLŇTE KVALIFIKÁCIU NA FOREVER2DRIVE NAJMENEJ 1 MESIAC V ROKU.
ÚROVEŇ 1
700 OSOBNÝCH A NEMANAŽÉRSKYCH KREDITNÝCH BODOV
150 NOVÝCH KREDITNÝCH BODOV
1 MANAŽÉR V DOLNEJ LÍNII SO 600 KREDITNÝMI BODMI V KRAJINE, V KTOREJ SA KVALIFIKUJE ALEBO 1 KVALIFIKUJÚCI SA MANAŽÉR NA CHAIRMAN'S BONUS V AKEJKOĽVEK KRAJINE.
ÚROVEŇ 1
600 OSOBNÝCH A NEMANAŽÉRSKYCH KREDITNÝCH BODOV
100 NOVÝCH KREDITNÝCH BODOV
3 MANAŽÉRI KVALIFIKOVANÍ NA CHAIRMAN’S BONUS V DOLNEJ LÍNII
ÚROVEŇ 3
500 OSOBNÝCH A NEMANAŽÉRSKYCH KREDITNÝCH BODOV
100 NOVÝCH KREDITNÝCH BODOV
6 MANAŽÉROV KVALIFIKOVANÝCH NA CHAIRMAN’S BONUS V DOLNEJ LÍNII
Pre kompletné vysvetlenie všetkých požiadaviek kvalifikácie na motivačné programy si prosím pozrite marketingový plán v Politike spoločnosti Forever.