POKAŽITE MI DENAR

Naš Chairman’s Bonus program vrača 3% našega globalnega prometa vodilnim graditeljem Forever posla.

Kvalificirajte se na nivojih 1, 2 ali 3 (ali pa kar na vseh treh!) in spoznajte kako ima Forever, najbolj velikodušen nagrajevalni načrt na svetu! Želite dodaten bonus? Povabljeni boste na Global Rally na eksotično destinacijo, kjer boste prejeli vaš ček. Ni boljšega!

Chairman’s Bonus
DENAR

DENAR

Vsako leto naši kvalificirani za Chairman’s Bonus prejmejo čeke v skupnem znesku preko $24 millijonov USD. In to polega drugih mesečnih izplačil.

PRIZNANJE

PRIZNANJE

Chairman’s Bonus kvalificirani so priznani s čekom na odru pred množico, ki slavi njihov izjemen dosežek.KAKO SE KVALIFICIRATI

Kvalifikacijsko obdobje: 1. Januar – 31. December

BODITE AKTIVNI VSAK MESEC IN SE KVALIFICIRAJTE!
1 NIVO
700 OSEBNIH IN NE-MANAGERSKIH CC TOČK
150 NOVIH CC TOČK
1 MANAGER V SPODNJI LINIJI S 600 CC TOČKAMI V DRŽAVI KVALIFIKACIJ ALI 1 MANAGER V SPODNJI LINIJI, KI SE KVALIVICIRA ZA CHAIRMAIN'S BONUS V KATERIKOLI DRŽAVI
2 NIVO
600 OSEBNIH IN NE-MANAGERSKIH CC TOČK
100 NOVIH CC TOČK
3 MANAGERJI V SPODNJI LINIJI, KI SE KVALIFICIRAJO ZA CHAIRMAN’S BONUS
3 NIVO
500 OSEBNIH IN NE-MANAGERSKIH CC-TOČK
100 NOVIH CC TOČK
6 MANAGERJEV KVALIFICIRANIH ZA CHAIRMAN’S BONUS
Za popolno razlago si oglejte politiko podjetja.