LETJETI VISOKO.

Eagle manageri predstavljaju naše Foreverove Poslovne suradnike koji su posvećeni izgradnji svojeg poslovanja i pomaganju drugima kako bi se osjećali bolje.

Moć postajanja Eagle managerom očituje se utjecajem na vaš posao – pomažući drugima ostvariti snove, izgledati i osjećati se bolje, sami unaprijeđujete svoj posao. To vas dovodi do većih bonus čekova, većeg tima, veće zarade i još mnogo toga. Eagle manageri također su pozvani u Eagle Manager's odmorište svakoga rujna kako bi se opustili, povezali sa drugim poslovnim vođama i naravno trenirali svoje vještine!

Eagle Manager
NOVAC

NOVAC

Postavši Eagle managerom, unaprijedit ćete svoje poslovanje što će rezultirati većim mjesečnim bonusnim čekovima i većoj sveukupnoj zaradi.

TRENING

TRENING

Eagle Managerima pruža se mogućnost naprednih treninga koji im pomažu koristiti Foreverove alate ne bi li postali stručnjaci kada su u pitanju novi proizvodi i poboljšali svoju prodajnu tehniku.

PUTOVANJA

PUTOVANJA

Nazočite Eagle Manager's Retreatu (Egle Manager's odmorištu) na egzotičnim lokacijama diljem svijeta svakoga rujna; odmorite, trenirajte i povežite se sa ostalim vodećim Foreverovim Poslovnim suradnicima.

PRIZNANJA

PRIZNANJA

Naši Eagle manageri dobivaju godišnja priznanja za svoja postignuća na Eagle Manager's odmorištu i Global Rallyju.KAKO SE KVALIFICIRATI

Kvalifikacijsko razdoblje: 1. svibanj - 30. travanj

BUDITE AKTIVNI I KVALIFICIRAJTE SE ZA LEADERSHIP BONUS SVAKOGA MJESECA
SAKUPITE NAJMANJE 720 BONUSNIH BODOVA UKLJUČUJUĆI NAJMANJE 100 BONUSNIH BODOVA NOVIH, OSOBNO SPONZORIRANIH SURADNIKA DONJE LINIJE.
OSOBNO SPONZORIRAJTE I RAZVIJTE NAJMANJE DVIJE NOVE SUPERVISORSKE LINIJE
SENIOR MANAGER
1 EAGLE MANAGER U DONJOJ LINIJI
SOARING MANAGER
3 EAGLE MANAGERA U DONJOJ LINIJI
SAPPHIRE MANAGER
6 EAGLE MANAGERA U DONJOJ LINIJI
DIAMOND-SAPPHIRE MANAGER
10 EAGLE MANAGERA U DONJOJ LINIJI
DIAMOND MANAGER
15 EAGLE MANAGERA U DONJOJ LINIJI
DOUBLE DIAMOND MANAGER
25 EAGLE MANAGERA U DONJOJ LINIJI
TRIPLE DIAMOND
35 EAGLE MANAGERA U DONJOJ LINIJI
CENTURION DIAMOND MANAGER
45 EAGLE MANAGERA U DONJOJ LINIJI
Za pojašnjenje svih zahtjeva potrebnih za kvalifikaciju za poticaje, molimo vas da proučite cjeloviti marketing plan.