LIETAŤ VYSOKO.

Eagle manažéri reprezentujú tých Forever Business Ownerov, ktorí sa venujú rozvíjaniu biznisu a pomáhajú ostatným vyzerať a cítiť sa lepšie.

Sila Eagle manažéra tkvie v tom, čo robí s vaším podnikaním - pomáha ostatným vyzerať a cítiť sa lepšie a zabezpečiť stály rast ich vlastného Forever podnikania. Znamená to vyššie bonusy, väčší tím, vyššie príjmy z maloobchodného predaja a ešte oveľa viac. Navyše sú Eagle manažéri každý september pozvaní na Eagle Manager Retreat , aby sa tu zúčastnili špičkových školení a tréningov, užili si prvotriednu relaxáciu a aby tu mohli nadviazať spoluprácu s ďalšími lídrami sieťového marketingu!

Eagle Manažér
PENIAZE

PENIAZE

Kvalifikáciou na Eagle manažéra rozviniete svoje podnikanie, vygenerujete vyššie mesačné bonusy a väčší profit z maloobchodného predaja a podnikania vašich Novus Customerov.

TRÉNING

TRÉNING

Eagle manažéri dostávajú pokročilý tréning, ktorý im pomôže využívať Forever nástroje, stať sa expertmi na nové výrobky a maximalizovať svoje predajné techniky.

CESTOVANIE

CESTOVANIE

Zúčastnite sa každý september v roku na Eagle Manager Retreat a zažite relaxáciu, špičkové vzdelávanie a nadviažte spoluprácu s ďalšími poprednými FBO. Eagle Manager Retreat sa koná vždy v inej svetovej vyhľadávanej destinácii luxusných rezortoch.

UZNANIE

UZNANIE

Naši Eagle manažéri sú každý rok oceňovaní za svoje úspechy na Eagle Manager Retreat a na Global Rally.AKO SA KVALIFIKOVAŤ

Kvalifikačné obdobie: 1. máj – 30. apríl

SPLŇTE OSOBNÚ AKTIVITU A KVALIFIKUJTE SA NA BONUS ZA VEDÚCE POSTAVENIE KAŽDÝ MESIAC
ZÍSKAJTE NAJMENEJ 720 CELKOVÝCH KREDITNÝCH BODOV VRÁTANE KREDITNÝCH BODOV Z NOVÝCH, OSOBNE SPONZOROVANÝCH DOLNÝCH LÍNIÍ.
OSOBNE NASPONZORUJTE A VYBUDUJTE NAJMENEJ DVE NOVÉ SUPERVÍZORSKÉ LÍNIE
SENIOR
MANAŽÉR
1 EAGLE MANAŽÉR V DOLNEJ LÍNII
SOARING
MANAŽÉR
3 EAGLE MANAŽÉRI V DOLNEJ LÍNII
ZAFÍROVÝ
MANAŽÉR
6 EAGLE MANAŽÉROV V DOLNEJ LÍNII
DIAMANTOVO-ZAFÍROVÝ
MANAŽÉR
10 EAGLE MANAŽÉROV V DOLNEJ LÍNII
DIAMANTOVÝ
MANAŽÉR
15 EAGLE MANAŽÉROV V DOLNEJ LÍNII
DVOJNÁSOBNÝ DIAMANTOVÝ
MANAŽÉR
25 EAGLE MANAŽÉROV V DOLNEJ LÍNII
TROJNÁSOBNÝ DIAMANTOVÝ
MANAŽÉR
35 EAGLE MANAŽÉROV V DOLNEJ LÍNII
DIAMANTOVÝ CENTURION
MANAŽÉR
45 EAGLE MANAŽÉROV V DOLNEJ LÍNII
Pre kompletné vysvetlenie všetkých požiadaviek kvalifikácie na motivačné programy si prosím pozrite marketingový plán v Politike spoločnosti Forever.