WHAT DRIVES YOU?

Whether your car is a status symbol or part of the family, feel great about your next adventure with Earned Incentive FOREVER2DRIVE. Thousands have already qualified for a new car – will you be next?

Earn money for your dream car, boat, motorcycle, or whatever else you can dream of!

Forever2Drive
Money

Money

Earn money for your dream car, boat, motorcycle, or whatever else you can dream of!HOW TO QUALIFY

Период за квалификација: 3 последователни месеци за квалификација за мотивационата програма Forever2Drive: СФБ мора да го постигне бројот на бодови прикажан подолу во период од три последователни месеци.

Повеќе бодови значат повеќе Forever2Drive бонус. А што е најдоброто? Се квалификувате за повисоко ниво веднаш откако ќе навршите три месеци за квалификација. На пример, ако се квалификувате за ниво 1 од Forever2Drive во јануари, февруари и март, веќе во април се квалификувате за нивоата 2 или 3! За да го задржите нивото на квалификација за мотивационата програма, мора и натаму да го постигнувате нивото на продажба од третиот месец. Не заборавајте дека бодовите кои ги заработил вашиот тим, исто така се додаваат на вашиот вкупен број бодови! Има 3 нивоа во програмата Forever2Drive.

BE ACTIVE EVERY MONTH
LEVEL 1
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH1
50
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 2
100
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 3
150
LEVEL2
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 1
75
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 2
150
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 3
225
LEVEL 3
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 1
100
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 2
200
CASE CREDITS REQUIREMENT MONTH 3
300
За детално објаснување на сите услови за да се квалификувате на мотивационите програми, ве молиме да го погледнете маркетинг планот.