ČO NAŠTARTUJE VÁS?

Či už je vaše auto znakom vášho postavenia alebo členom rodiny, neváhajte sa vydať za ďalším dobrodružstvom FOREVER2DRIVE. Tisíce FBO sa už kvalifikovali na nové auto. Budete ďalšími?

Zarobte peniaze na svoje auto snov, loď, motocykel, alebo čokoľvek iné, o čom snívate!

Forever2Drive
Peniaze

Peniaze

Zarobte peniaze na svoje auto snov, loď, motocykel alebo čokoľvek iné, o čom snívate!AKO SA KVALIFIKOVAŤ

Kvalifikačné obdobie: 3 po sebe idúce mesiace

Pre kvalifikáciu na motivačnú odmenu Forever2Drive musí FBO dosiahnuť uvedený počet kreditných bodov (cc - case credits) v troch po sebe idúcich mesiacoch.

Viac kreditných bodov znamená väčší Forever2Drive bonus. A čo je na tom najlepšie? Môžete sa kvalifikovať na vyššiu úroveň ihneď, ako dokončíte tretí mesiac vašej kvalifikácie. Napríklad ak sa kvalifikujete na úroveň 1 v januári, februári a marci, môžete mať nárok na úroveň 2 alebo 3 už v apríli!

V záujme zachovania vašej kvalifikačnej úrovne musíte pokračovať v dosahovaní úrovne predaja z vášho tretieho mesiaca. Nezabudnite, že kreditné body získané vaším tímom sa vám tiež započítavajú!

K dispozícii sú 3 úrovne Forever2Drive.

BUĎTE AKTÍVNI KAŽDÝ MESIAC
ÚROVEŇ 1
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
PRVÝ MESIAC
50
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
DRUHÝ MESIAC
100
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
TRETÍ MESIAC
150
ÚROVEŇ 2
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
PRVÝ MESIAC
75
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
DRUHÝ MESIAC
150
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
TRETÍ MESIAC
225
ÚROVEŇ 3
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
PRVÝ MESIAC
100
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
DRUHÝ MESIAC
200
KREDITNÉ BODY
POŽADOVANÉ PRE
TRETÍ MESIAC
300
Pre kompletné vysvetlenie všetkých požiadaviek kvalifikácie na motivačné programy si prosím pozrite marketingový plán v Politike spoločnosti Forever.