Богумила и Ян Срока

Полша

Запознайте се с Богумила и Ян Срока от Полша. Щастливи са, че преди 20 години са имали смелостта да се възползват от възможността, която Рекс е създал за милиони хора по света.

Наслаждават се на Форевър мечтата си, живеейки в къщите, които винаги са искали да имат - и в Полша, и в град Сърпрайз в САЩ.