ЕЛИТЪТ НА ФОРЕВЪР

Насладете се на гледката от върха! Глобалният лидерски екип (ГЛЕ) се състои от водещите собственици на Форевър бизнес, чийто годишен обем е 7 500 б.т. или повече.

Тези лидери са глобални посланици на Форевър и работят в тясно сътрудничество с ръководния екип на компанията, за да усъвършенстват бизнес възможностите, които Форевър предлага. Водещата им роля е жизненоважна за растежа ни по целия свят, а успехът им е пример за това, че с Форевър всичко е възможно.

ГЛЕ
УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕ

Глобалният лидерски екип играе важна роля за формулиране на нови политики, създаване на нови продукти, обучения и добри практики. ГЛЕ работи заедно с ръководството на Форевър за постоянно усъвършенстване на Форевър възможността.

ПРИЗНАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ

Да си част от Глобалния лидерски екип означава, че си в елита на Форевър. Членовете на ГЛЕ получават признание по целия свят на събития на Форевър, в печатни и онлайн публикации и са уважавани от останалите собственици на Форевър бизнес като лидери в бранша.

ПЪТУВАНЕ

ПЪТУВАНЕ

Всяка година членовете на ГЛЕ се събират на специална среща на глобалните лидери някъде по света. Там те общуват директно с ръководството на компанията и обменят ценен опит помежду си.

ПАРИ

ПАРИ

Членовете на Глобалния лидерски екип получават допълнителни бонуси и джобни на Глобалното рали, които могат да харчат по време на събитието или след като се върнат у дома.КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен период: 1 януари – 31 декември

ЗАБЕЛЕЖКА: собствениците на Форевър бизнес се квалифицират, награждават и обявяват като членове на Глобалния лидерски екип след 1-во число на всяка година.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ С 4 б.т. ВСЕКИ МЕСЕЦ
7,500 БОНУСНИ ТОЧКИ
VIP присъствие на срещата на ГЛЕ, Глобалното рали и срещата на Мениджърите „Орел“, $3 000 джобни
10,000 БОНУСНИ ТОЧКИ
VIP присъствие на срещата на ГЛЕ, Глобалното рали и срещата на Мениджърите „Орел“, $3 000 джобни, полети бизнес класа до и от глобалните събития
12,500 БОНУСНИ ТОЧКИ
Изпълнителен VIP член на срещата на ГЛЕ, Глобалното рали и срещата на Мениджърите „Орел“, $12 500 джобни, полети бизнес класа до и от глобалните събития
15,000 БОНУСНИ ТОЧКИ
Изпълнителен VIP член на срещата на ГЛЕ, Глобалното рали и срещата на Мениджърите „Орел“, $20 000 джобни, полети бизнес класа до и от глобалните събития
20,000 БОНУСНИ ТОЧКИ
Изпълнителен VIP член на срещата на ГЛЕ, Глобалното рали и срещата на Мениджърите „Орел“, $20 000 джобни, полети бизнес класа до и от глобалните събития, при първа квалификация: персонализирано луксозно изживяване, при следващи квалификации: допълнителни $15 000 джобни на Глобално рали
Пълно описание на всички изисквания ще откриете във Фирмената политика.