ЕЛИТАТА НА ФОРЕВЕР

Уживајте во погледот од врвот! Глобалниот лидерски тим (ГЛT) се состои од врвните сопственици на Форевер бизнис кои генерираат по 7,500 бодови и повеќе.

Овие лидери се глобални амбасадори на Форевер и работат заедно со менаџерскиот тим за поддршка и подобрување на Форевер можноста. Нивното лидерство е од суштинско значење за раст на бизнисот во целиот свет и нивниот успех служи како пример на сите за можноста која Форевер ја предлага.

GLT
PRESENT

PRESENT

Глобалниот лидерски тим игра важна улога во помагањето да се дефинираат нови политики, производи, обуки и најдобри практики. ГЛТ работи директно со раководството на Форевер за постојано да се подобруваат можностите кои Форевер ги предлага.

ПРИЗНАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ

Да се биде дел од ГЛТ значи дека вие сте дел од Форевер елитата. Членовите на ГЛТ се признати во целиот свет на Форевер настани и од страна на другите СФБ како лидери во својата индустрија.

ПАТУВАЊА

ПАТУВАЊА

Членовите на ГЛТ имаат средби каде што комуницираат директно со раководството на компанијата и разменуваат искуства.

ПАРИ

ПАРИ

Членовите на ГЛТ добиваат дополнителни бонуси и готовина за Глобал Рели која може да ја потрошат за време на настанот или кога ќе се вратат дома.КАКО ДА СЕ КВАЛИФИКУВАТЕ?

Квалификационен период: Јануари 1-ви – Декември 31-ви

БИДЕТЕ АКТИВЕН ЛИДЕР СЕКОЈ МЕСЕЦ
7,500 БОДОВИ
ВО ОВА ПОЛЕ ЌЕ ИМА ШТО ТИЕ ДОБИВААТ
10,000 БОДОВИ
ВО ОВА ПОЛЕ ЌЕ ИМА ШТО ТИЕ ДОБИВААТ
12,500 БОДОВИ
ВО ОВА ПОЛЕ ЌЕ ИМА ШТО ТИЕ ДОБИВААТ
15,000 БОДОВИ
ВО ОВА ПОЛЕ ЌЕ ИМА ШТО ТИЕ ДОБИВААТ
20,000 БОДОВИ
ВО ОВА ПОЛЕ ЌЕ ИМА ШТО ТИЕ ДОБИВААТ
За детално објаснување на сите услови за да се квалификувате на мотивационите програми, ве молиме да го погледнете маркетинг планот.