FOREVER ELITA

Vychutnajte si výhľad z vrcholu! Global Leadership Team (GLT) sa skladá z TOP Forever Business Ownerov, ktorí generujú 7 500 cc a viac.

Títo lídri fungujú ako globálny ambasádori pre Forever a úzko spolupracujú s Výkonným tímom pre podporu a vylepšovanie príležitosti Forever. Ich štýl vedenia má zásadný význam pre rast podnikania na celom svete a ich úspech je príkladom toho, čo všetko je možné s Forever.

GLT
SÚČASNOSŤ

SÚČASNOSŤ

Global Leadership Team hrá dôležitú úlohu v pomoci definovať novú politiku, produkty, školenia a osvedčené postupy. GLT pracuje priamo s vedením Forever na priebežnom vylepšovaní príležitosti Forever.

UZNANIE

UZNANIE

Byť súčasťou GLT znamená, že ste súčasťou Forever elity. Členovia GLT sú pozývaní na Forever akcie po celom svete a ostatní FBO ich uznávajú ako lídrami svojho oboru.

CESTOVANIE

CESTOVANIE

Členovia GLT zažívajú globálne cestovanie na špeciálne stretnutie Global Leadership Retreat, kde sa interaktívne stretávajú priamo s vedením spoločnosti a s ďalšími lídrami sieťového marketingu.

PENIAZE

PENIAZE

Členovia GLT dostanú ďalšie bonusy a vreckové, aby ich využili na Global Rally a alebo na iné akcie doma.AKO SA KVALIFIKOVAŤ

Kvalifikačné obdobie: 1. január - 31. december

Poznámka: FBO sa kvalifikujú, sú uznaní a notifikovaných ako GLT po 1. januári každého roka.

BUĎTE AKTÍVNI KAŽDÝ MESIAC
7 500 KREDITNÝCH BODOV
GLT Member Člen GLT, VIP prezencia na GLT summite, Global Rally a Eagle Manager’s Retreat, finančná odmena $3 000 na Global Rally
10 000 KREDITNÝCH BODOV
Člen GLT, VIP prezencia na GLT summite, Global Rally a Eagle Manager’s Retreat, finančná odmena $3 000 na Global Rally, Business Class lety do miest konania podujatí
12 500 KREDITNÝCH BODOV
Výkonný Člen GLT, VIP prezencia na GLT summite, Global Rally a Eagle Manager’s Retreat, finančná odmena $12 500 na Global Rally, Business Class lety do miest konania podujatí
15 000 KREDITNÝCH BODOV
Výkonný člen GLT, VIP prezencia na GLT summite, Global Rally a Eagle Manager’s Retreat, finančná odmena $20 000 na Global Rally, Business Class lety do miest konania podujatí
20 000 KREDITNÝCH BODOV
Výkonný člen GLT, VIP prezencia na GLT summite, Global Rally a Eagle Manager’s Retreat, Business Class lety do miest konania podujatí, luxusný zážitok na mieru, Pri prvej kvalifikácii: finančná odmena $20 000 na Global Rally, Pri kvalifikáciách v nasledujúcich rokoch: + ďalšia finančná odmena $15 000 na Global Rally
Pre kompletné vysvetlenie všetkých požiadaviek kvalifikácie na motivačné programy si prosím pozrite marketingový plán v Politike spoločnosti Forever.