ឈាមនិងជីវិតរបស់ហ្វរអេវើ

Aloe Barbadensis Miller ជាពាក្យវែងមួយតែជាឈ្មោះគួរឲ្យយើងស្គាល់។ លើពិភពលោកមានប្រទាលជាង400ពូជខុសៗគ្នា។ ពួកវាមានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែមានតែពូជមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាងរាប់សហស្សវត្សរ៍អំពីលទ្ធភាពបំបាត់ការឈឺចាប់របស់វា...
ស្វែងយល់បន្ថែម

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្វរអេវើមានដាំនៅចំការរបស់យើងនៅ Dominican Republic និង Texas ។ ប្រទាលតែងត្រូវបានគេដាក់ងារថាជារង្វាន់ល្អបំផុតរបស់ធម្មជាតិដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលទៅលើសុខភាពនិងសម្រស់ដែលបានមកពីជាតិ gel ក្នុងដើមរបស់ប្រទាល។ ការដាំប្រទាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងធាតុអាកាសនិងលក្ខ័ណ្ទដែលល្អបំផុតធានាថាអ្នកនិងទទួលបានផលិតផលពីធម្មជាតិល្អបំផុតដែលអាចរកបានពីដើមទៅផលិតផលទៅអ្នក!

ដំណើរទសន្សនៈកិច្ចចំការ

DOMINICAN REPUBLIC

ស្វែងយល់អំពីចំការប្រទាលរបស់ហ្វរអេវើដែលមានជាង 6500 អារឺ 2630 ហិចតាដែលធំបំផុតនៅលើពិភពលោក! ជាមួយដី និងសីតុណ្ហភាពដែលល្អឥតខ្ចោះ​ ជាមួយនិងដំណក់ទឹកភ្លេងគ្រប់គ្រាន់ យើងបានមកវិញនូវប្រទាលដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ នៅក្នុងចំការ Dominican Republic នេះមានជាង 30 លានដើមប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងប្រមូលផលបាន 1 លានផោន រឺ 500 តោនប្រទាលក្នុងមួយសប្តាហ៍!

ជួបអ្នកក្នុងស្រុក

កសិករក្នុងស្រុក

នៅហ្វរអេវើយើងតែងតែបណ្តុះវប្បធម៌នៃភាពជោគជ័យទៅលើការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើនគុណភាពនៃការរស់នៅទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើង ប៉ុន្តែយើងក៏មិនដែលបំភ្លេច ហើយក៏និងមិនភ្លេចដល់អ្នកដែលបានជួយយើងសំរេចបាននូវភាពជោគជ័យទាំងនេះ។ យើងផ្តល់ការងារដល់កសិករក្នុងស្រុកនិងបង្កើតបរិស្ថានដ៏ល្អបំផុតនៅកន្លែងដែលពួកគាត់ធ្វើការ។ ស្ថេរភាពនៃការងារនិងចំណូលរបស់ពួកគាត់តែងធ្វើឲ្យអ្នកនៅសហគមន៍កែ្បរគ្នាច្រណែន។