Нова Фирмена политика от септември 2017 г.

Част от ангажимента на Форевър е непрестанно да се стремим да правим положителни промени, които да поощряват трудолюбивите ни собственици на бизнес по целия свят. Това включва и периодично ревизиране на маркетинговия план, за да се уверим, че всяко правило възнаграждава справедливо и ефективно партньорите ни, които най-всеотдайно изграждат Форевър бизнеса си. 

От 1 септември 2017 г. компанията ни ще възприеме следните нови политики, които ще продължат да помагат на Форевър бизнесите по света да се развиват успешно. По-долу ви предлагаме общ преглед на промените, придружен от отговори на въпросите, които най-вероятно ще възникнат у вас. Съветваме ви да се запознаете подробно и с пълния текст на изменената Фирмена политика

4.01 Новус клиентите не могат да спонсорират
Новус клиентите нямат право да спонсорират или да продават продукти на крайни клиенти чрез уебстраницата на компанията.


В: Защо се променя правилото, разрешаващо на новус клиентите да спонсорират?
О: Новус клиентът е човек, който купува продукти на цена с отстъпка, и като такъв следва да бъде класифициран заедно с крайните клиенти като потребител на продукти, който не участва в маркетинговия план на Форевър. Тъй като не са участници в маркетинговия план, новус клиентите не следва да имат възможност да спонсорират, докато не постигнат ниво Асистент Супервайзор. Собствениците на Форевър бизнес се считат за участници в маркетинговия план на компанията, защото получават комисиони за продажбата на продукти на крайни и новус клиенти, както и бонуси за спонсориране и обучение на други СФБ да правят същото. Тази промяна отнася новус клиентите към групата на потребителите, които не участват в маркетинговия план на компанията.


В: Какво се случва с новус клиентите, които към настоящия момент имат група от спонсорирани хора под себе си?
О: Ситуацията ще се счете за заварено положение и тези новус клиенти няма да загубят хората, които са спонсорирали преди въвеждането на промяната в политиката. Но занапред няма да могат да спонсорират нови хора под себе си, докато не се квалифицират за покупки по цени с 30% отстъпка.


4.02 Шестмесечна политика за новус клиенти
Новус клиент, който не е правил покупки в продължение на шест пълни последователни календарни месеца, автоматично ще бъде заличен от базата данни на Дружеството.


В: Ще получи ли новус клиентът съобщение или предупреждение, преди да бъде отстранен?
О: Да, до всеки новус клиент ще бъде изпращан имейл, преди да бъде заличен от базата данни на Дружеството. 


В: Може ли заличен новус клиент да се регистрира отново със спонсор по избор?
О: Да.


В: Предмет на политиката за повторно спонсориране ли ще бъде заличен новус клиент?
О: О: Не, всеки заличен новус клиент ще може да се регистрира отново веднага.


В: Кога ще влезе в сила новата шестмесечна политика за новус клиенти?
О: Шестмесечната политика за новус клиенти влиза в сила от 1 септември 2017 г., но данните на регистрираните преди тази дата неактивни новус клиенти ще бъдат заличени от базата данни на компанията след 1 март 2018 г.


4.04 Банкови такси за изплащане на чуждестранни бонуси
Собственикът на Форевър бизнес поема всички разходи и такси, дължими на трети лица за изплащането на суми извън държавата, в която са генерирани съответните печалби/бонуси.


4.05 36-месечна политика 
Собственик на Форевър бизнес, който не е правил лични покупки в продължение на 36 последователни календарни месеца, автоматично ще бъде заличен от базата данни на Дружеството.


В: Автоматично ли ще става това?
О: Да.


В: Може ли заличен СФБ по 36-месечната политика да се регистрира отново под спонсор по избор?
О: Да.


В: Ще получат ли СФБ предупреждение или съобщение, че ще бъдат заличени от базата данни на Дружеството?
О: Да, ще бъдат известени с имейл, преди да бъдат заличени от базата данни на Форевър.


В: Ако СФБ е заличен от базата данни на Дружеството, има ли период, който трябва да изчака, за да се включи отново?
О: О: Не. Всеки може да се включи отново веднага, но не може да им бъде възстановено нивото или мрежата от преди заличаването.


В: Кога ще влезе в сила 36-месечната политика?
О: 36-месечната политика ще влезе в сила на 1 септември 2017 г., но данните на регистрираните преди тази дата неактивните СФБ ще бъдат заличени от базата данни на компанията след 1 септември 2020 г.


6.05 12-месечна политика за лидерски бонус 
Мениджър, който не се квалифицира за получаване на лидерски бонус в продължение на дванайсет последователни месеца завинаги губи всички мениджърски екипи в мрежата си надолу. Отнетият от спонсора си мениджърски екип става Наследен Мениджър за първия Мениджър, отговарящ на изискванията за лидерски бонус, в мрежата нагоре на първоначалния си спонсор. Ако Мениджър не се квалифицира за получаване на лидерски бонус в продължение на 11 месеца, той може да използва 12-я месец за пръв от трите поредни месеца, необходими за нова квалификация за лидерски бонус и няма да загуби мениджърските екипи в мрежата си.


В: Какво се случва ако Мениджър, изгубил своите мениджърски линии, междувременно развие друга мениджърска група?
О: Ако развие нова мениджърска линия, той ще може да се квалифицира за получаване на лидерски бонус от тази нова мениджърска линия. В случай, че Мениджърът отново не се квалифицира за лидерски бонус в продължение на 12 месеца, той ще изгуби и тази нова мениджърска линия.


В: Кога ще влезе в сила това правило?
О: 12-месечната политика за лидерски бонус ще влезе в сила на 1 септември 2017 г., но собствениците на Форевър бизнес ще имат възможност да се квалифицират за лидерски бонус до 31 август 2018 г. Това е достатъчно време за постигане на квалификацията.


14.01 12-месечна политика за повторно спонсориране
СФБ може да се спонсорира повторно под нов споноср, ако не е бил активен в продължение на 12 месеца.


В: Важи ли това правило и за СФБ с принудително прекратена регистрация?
О: Да, след предварително одобрение от Управляващия директор.


В: Ако СФБ се спонсорира повторно след 12 месеца, ще му бъде ли възстановена предишната групата от регистрирани СФБ?
О: Не, всеки повторно спонсориран СФБ започва от самото начало като новус клиент.

Свързани продукти