Nová politika společnosti FLP - platná od 1.9.2017

Součástí závazku Forever je neustále pracovat na tom, abychom dělali pozitivní změny pro naše po celém světě tvrdě pracující Forever Business Ownery (FBO). Znamená to, že příležitostně věnujeme čas i našemu marketingovému plánu, abychom zajistili, že každé pravidlo odměňuje naše oddané FBO spravedlivě a efektivně.


S účinností od 1. září 2017 bude společnost Forever uznávat tato nová pravidla, která budou i nadále pomáhat rozvoji podnikání na celém světě. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto změn v Politice, obraťte se prosím na svou domovskou kancelář.


4.1      Novus Customeři nemohou sponzorovat


Novus Customeři nemohou sponzorovat nové Novus Customery a stejně tak nemohou prodávat prostřednictvím webové stránky společnosti.


Q: Proč se zrušila pro Novus Customery možnost sponzorovat nové zákazníky?


A: Novus Customer je osoba, která si nakupuje produkty ve zlevněné ceně a tím se řadí mezi maloobchodní zákazníky čili "nezúčastněné v podnikání", protože se jedná o koncové spotřebitele našich produktů. Nepodílejí se na marketingovém plánu společnosti, a proto by ani neměli mít možnost sponzorovat, dokud se nestanou asistentem supervizora. FBO jsou považováni za "účastníky" marketingového plánu, neboť mohou dostat kompenzaci za prodej produktu maloobchodním zákazníkům a Novus Customerům, stejně jako bonusy za sponzorování a školení ostatních FBO, aby dělali totéž. Toto vylepšení politiky zařazuje Novus Customery do skupiny nezúčastněných zákazníků.


Q: Co bude se současnými Novus Customery, kteří již někoho nasponzorovali?


A: Novus Customeři, kteří už stihli někoho nasponzorovat, získají výjimku, takže jim zůstane jejich dolní linie, s tím, že po zavedení nové politiky nebudou již Novus Customeři moci sponzorovat další dolní linie, dokud se nekvalifikují na velkoobchodní prodej.


4.2      Politika 6 měsíců Novus Customera


Novus Customer, který neučinil nákup výrobků FLP během šesti celých kalendářních měsíců, bude automaticky vymazán z databáze společnosti.


Q: Dostanou Novus Customeři upozornění nebo varování před vymazáním z databáze?


A: Ano, předtím, než dojde k vymazání z databáze, budou upozorněni emailem. IT oddělení a


marketingové oddělení Home Office řeší s jednotlivými zeměmi, jak budou probíhat emailová upozornění pro Novus Customery o jejich vymazání z databáze.


Q: Může se vymazaný Novus Customer znovu registrovat pod jiným sponzorem?


A: Ano.


Q: Platí pro vymazaného Novus Customera politika responzorování?


A: Ne, může se nechat znovu nasponzorovat ihned po vymazání z databáze.


Q: Pokud maloobchodní zákazník zadá identifikační číslo FBO do své objednávky a toto ID bylo vymazáno z databáze, komu se budou započítávat body z tohoto nákupu?


A: Nákup, který byl vytvořen již pod vymazaným ID z databáze, se automaticky posune na další aktivní horní linii.


Q: Kdy nabude účinnosti pravidlo 6 měsíců Novus Customera?


A: Politika 6 měsíců Novus Customera nabývá účinnosti 1. září 2017, ovšem ID neaktivních Novus Customerů budou vymazána až po 1. únoru 2018.


4.4      Bankovní poplatky za „zahraniční“ vyplácení bonusů


Za jakékoli daně nebo poplatky třetí straně vyplývající z plateb poskytnutých FBO mimo zemi, v níž byly zisky / bonusy získány, bude zodpovědný FBO.


4.5      Politika 36 měsíců


FBO, který nerealizoval nákup výrobků FLP po dobu 36 po sobě následujících měsíců, bude automaticky vymazán z databáze společnosti.


Q: Bude to automatické?


A: Ano.


Q: Může se FBO, který byl vymazán ze systému kvůli Politice 36 měsíců, zaregistrovat znovu pod jiného sponzora?


A: Ano.


Q: Budou FBO dostávat nějaké upozornění před vymazáním z databáze?


A: Ano, před tím, než budou vymazáni z databáze jim bude odeslán email. Upozorňujeme, že oznámení o vymazání FBO je odpovědností země, v níž se FBO registroval. Pokud máte nějaké obavy z toho, že FBO nedostane upozornění, prosím obraťte se na příslušnou domovskou kancelář.


Q: Pokud bude FBO vymazán z databáze, je tam nějaká čekací doba na to, aby mohl být znovu naspozorován?


A: Ne. Může být na sponzorovaný ihned, ale bez obnovení jeho procházející prodejní úrovně nebo dolní linie.


Q: Pokud maloobchodní zákazník zadá identifikační číslo FBO do své objednávky a toto ID již bylo vymazáno z databáze, komu se budou započítávat body z tohoto nákupu?


A: Nákup, který byl vytvořen pod ID již odstraněným z databáze, se automaticky posune na další aktivní horní linii.


Q: Kdy nabude účinnosti politika 36 měsíců?


A: Politika 36 měsíců nabývá účinnosti 1. září 2017, ovšem, první neaktivní ID FBO budou vymazáni až po 1. září 2020.


6.05 Politika 12 měsíců nekvalifikace na bonus za vedení


Manažer, který není kvalifikovaný na bonus za vedení po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců a který není v procesu opětovného získání kvalifikace na bonus za vedení, ztratí natrvalo všechny manažerské linie v dolní linii. Takto ztracená manažerská linie se stane zděděnou manažerskou linií prvního manažera kvalifikovaného na bonus za vedení v horní linii jeho / jejího původního sponzora. Pokud se manažer nekvalifikuje na bonus během jedenácti měsíců, může použít dvanáctý měsíc jako svůj první měsíc tříměsíčního rekvalifikačního období a neztratit tak své manažerské dolní linie.


Q: Co když manažer, který ztratí dolní linii manažerů, ve stejném čase vytvoří další linii manažerů?


A: Pokud si vytvoří ve stejnou dobu další linii manažerů, může se kvalifikovat na bonus, ale pouze na základě této nové linie manažerů. Pokud se však po uplynutí dalších dvanácti měsíců nekvalifikuje na bonus s novou linií manažerů, ztratí i tuto linii.


Q: Kdy nabude účinnosti 12měsíční manažerská politika?


A: 12měsíční manažerská politika nabývá účinnosti 1. září 2017, ovšem, do 1. září 2018 budou mít FBO možnost kvalifikovat se na bonus za vedení. To poskytuje dostatečný čas k dosažení kvalifikace.


14.01 12měsíční politika responzorování


Stávající FBO se může registrovat pod jiného sponzora po své 12měsíční neaktivitě.


Q: Platí to i pro terminované FBO?


A: Ano, ale musí to být schváleno domovskou kanceláří.


Q: Pokud FBO změní sponzora po uplynutí 12 měsíců, obnoví se jeho předcházející dolní


linie?


A: Ne, FBO, který změní sponzora po uplynutí 12 měsíců, začíná jako nový Novus Customer.


 


 


Pro více informací prosím kontaktujte svou domovskou kancelář Forever.

Související produkty