Νέα Πολιτική Ισχύει από 01/09/2017

Μέρος της υπόσχεσης μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πραγματοποίηση θετικών αλλαγών για εσάς, τους Forever Business Owners μας που εργάζεστε σκληρά σε όλο τον κόσμο! Αυτό απαιτεί την κατάλληλη διαμόρφωση τους Marketing Plan ετσι ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός της δίκαιης και αποτελεσματικής ανταμοιβής σας.


Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η Forever θα θέσει σε εφαρμογή τις τη Νέα Πολιτική η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχείρησή σας παγκοσμίως. 4.01 Οι Novus Customers δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι 
Οι Novus Customers δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, ούτε να έχουν πελάτες λιανικής μέσω της Εταιρείας (από την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, τηλεφωνικά ή από τα καταστήματα). 


Ερ: Γιατί άλλαξε η Πολιτική της Εταιρείας και ΔΕΝ επιτρέπει πλέον στους Novus Customers να γίνονται ανάδοχοι άλλων ατόμων;Απ: Ο Novus Customer είναι ένα άτομο που αγοράζει προϊόντα σε μειωμένη τιμή, και έτσι θα πρέπει να κατατάσσεται μαζί με τους Πελάτες Λιανικής ως «μη συμμετέχων» τελικός καταναλωτής των προϊόντων μας. Δεν συμμετέχουν στο Marketing Plan της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να τους προσφέρεται η ευκαιρία να γίνουν ανάδοχοι νέων ατόμων έως ότου γίνουν Assistant Supervisor. Οι FBO θεωρείται ότι «συμμετέχουν» στο Marketing Plan, επειδή μπορούν να λάβουν ανταμοιβές από την πώληση των προϊόντων σε Πελάτες Λιανικής και Novus Customers, καθώς 
και bonus από την εγγραφή και εκπαίδευση των FBO να κάνουν το ίδιο. Αυτή η αναβάθμιση στην Πολιτική θέτει τον Novus Customer στην ομάδα των «μη συμμετεχόντων» καταναλωτών. 


Ερ: Τι συμβαίνει με τους ήδη εγγεγραμμένους Novus Customers που έχουν δίκτυο;


Απ: Οι Novus Customers που είναι ήδη ανάδοχοι θα διατηρήσουν το κεκτημένο δικαίωμα, ώστε να μην χάσουν τα άτομα του δικτύου τους πριν από την εφαρμογή της Πολιτικής. Ωστόσο, δεν θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν νέες εγγραφές έως ότου γίνουν Assistant Supervisor με δικαίωμα Χονδρικής. 4.02 Novus Customer Πολιτική 6 μηνών
Ένας Novus Customer που δεν έχει κάνει αγορά για 6 ολόκληρους ημερολογιακούς μήνες θα διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα της Εταιρείας.


Ερ: Θα λαμβάνουν οι Novus Customers γνωστοποίηση ή προειδοποίηση πριν τη διαγραφή τους από το σύστημα;
Απ: Ναι, θα λαμβάνουν e-mail πριν από τη διαγραφή τους από το σύστημα. Το τμήμα πληροφορικής των κεντρικών μας γραφείων και το Τμήμα Marketing θα επικοινωνήσει με τις χώρες και θα καθορίσει τον τρόπο που θα διαχειρίζονται τα e-mail με τις προειδοποιήσεις αναφορικά με την ενημέρωση των Novus Customers που επηρεάζονται για την επικείμενη διαγραφή τους από το σύστημα. 


Ερ: Ένας πρώην Novus Customer μπορεί να γραφτεί ξανά κάτω από άλλον ανάδοχο;
Απ: Ναι.


Ερ: Ένας πρώην Novus Customer υπάγεται στην Πολιτική αλλαγής αναδόχου;
Απ: Όχι, δεν χρειάζεται να περιμένει μπορεί να γραφτεί ξανά αμέσως μετά τη διαγραφή του από το σύστημα. 


Ερ: Εάν ένας Πελάτης Λιανικής, βάλει τον κωδικό ενός FBO σε μια ηλεκτρονική παραγγελία και αυτός ο κωδικός έχει διαγραφεί από το σύστημά μας, σε ποιον θα πιστωθεί αυτή αγορά;
Απ: Τα cc και bonus από έναν FBO που έχει διαγραφεί από το σύστημα θα δοθούν στην επόμενη ενεργή γραμμή αναδοχής. 


Eρ: Πότε θα ξεκινήσει να ισχύει η Νέα Πολιτική 6 μηνών; 
Aπ: Η Νέα Πολιτική 6 μηνών θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1/09/2017. Παρόλα αυτά,  τα στοιχεία των ανενεργών Nοvus Customers δεν θα αφαιρεθούν από το σύστημα μέχρι την 01/03/2018.4.04 Τραπεζικά έξοδα για πληρωμές bonus από το εξωτερικό
Τα τραπεζικά έξοδα και οι τραπεζικές προμήθειες που προκύπτουν από πληρωμές bonus εκτός της χώρας που αυτά έχουν αποκτηθεί, θα βαρύνουν τον FBO.


4.05 Πολιτική 36 μηνών 
Οι FBO που δεν έχουν κάνει αγορές για 36 συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες θα διαγράφονται από το σύστημα της Εταιρείας. 


Ερ: Θα πρόκειται για αυτοματοποιημένη διαδικασία;


Απ: Ναι.


Ερ: Ένας παλιός FBO που θα έχει διαγραφεί από το σύστημα με βάση την Πολιτική των 36 μηνών θα μπορεί να γίνει μέλος ξανά κάτω από οποιονδήποτε ανάδοχο;
Απ: Ναι.

Ερ: Ποιον σκοπό επιτυγχάνει αυτή η νέα αλλαγή στην Πολιτική;


Απ: Οι FBO που δεν έχουν κάνει αγορά για 36 μήνες έχουν αποδείξει λόγω της αδράνειας ότι δεν ενδιαφέρονται είτε για τα προϊόντα είτε για την επιχειρηματική ευκαιρία της Forever Living. Απλά προστίθενται στον συνολικό αριθμό των FBO στο σύστημά μας. 


Ερ: Θα λαμβάνουν οι FBO γνωστοποίηση ή προειδοποίηση για τη διαγραφή τους από το σύστημα;
Απ: Ναι, θα λαμβάνουν e-mail πριν από τη διαγραφή τους από το σύστημα. Το τμήμα πληροφορικής των κεντρικών μας γραφείων και το Τμήμα Marketing θα επικοινωνήσει με τις χώρες και θα καθορίσει τον τρόπο που θα διαχειρίζονται τα e-mail με τις προειδοποιήσεις αναφορικά με την ενημέρωση των FBO που επηρεάζονται για την επικείμενη διαγραφή τους από το σύστημα.


Ερ: Εάν ένας FBO διαγραφεί από το σύστημά μας, υπάρχει μια περίοδος αναμονής πριν μπορεί να γραφτεί ξανά;


Απ: Όχι. Μπορεί να γραφτεί και πάλι αμέσως, αλλά χωρίς την επαναφορά του επιπέδου που είχε στο Marketing Plan ή του δικτύου του. 


Ερ: Εάν ένας Πελάτης Λιανικής, προσθέσει τον κωδικό ενός FBO σε μια ηλεκτρονική παραγγελία και αυτός ο κωδικός έχει διαγραφεί από το σύστημά μας, σε ποιον θα πιστωθεί αυτή η αγορά;
Απ: Τα cc και bonus από έναν FBO που έχει διαγραφεί από το σύστημα θα δοθούν στην επόμενη ενεργή γραμμή αναδοχής.


Eρ: Πότε θα ισχύσει η Νέα Πολιτική 36 μηνών;
A: Η Νέα Πολιτική 36 μηνών θα τεθεί σε ισχύ από την 01/09/2017, παρόλα αυτά τα στοιχεία των ανενεργών FBO θα διαγραφούν από τη βάση δεδομένων την 01/09/2020.6.05 Bonus Ηγεσίας Πολιτική 12 μηνών


Ένας Manager που δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας για 12 συνεχόμενους μήνες θα στερείται μόνιμα το δικαίωμα να λαμβάνει bonus από τους Managers του δικτύου του. 
Ως εκ τούτου, όλες οι γραμμές Managers θα γίνουν Κληρονομικοί Managers πρώτης γενιάς στον επόμενο Manager που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας στη γραμμή αναδοχής. Εάν ένας Manager δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας για 11 μήνες, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 12ο μήνα ως τον πρώτο μήνα από τους τρεις που απαιτούνται για την επανάκτηση του δικαιώματος και δεν θα χάσει τις γραμμές των Managers κάτω από εκείνον. 


Ερ: Τι συμβαίνει όταν ο Manager που έχει χάσει τις γραμμές των downline Manager του, ακολούθως αναπτύσσει μια άλλη, νέα γραμμή Manager;


Απ: Εάν αναπτύξουν μια γραμμή Manager ακολούθως, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας για αυτή τη γραμμή Manager. Ωστόσο, εάν δεν εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας για μια περίοδο 12 μηνών οποιαδήποτε στιγμή μετά την ανάπτυξη αυτής της γραμμής Manager, θα χάσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν bonus και από αυτή τη γραμμή επίσης. 


Ερ: Ποιον σκοπό επιτυγχάνει αυτή η νέα αλλαγή στην Πολιτική;


Απ: Οι Managers που δεν έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας για 12 μήνες δεν καταβάλλουν την προσπάθεια που απαιτείται για να χτίσουν μια επιχείρηση ικανή να λαμβάνει Bonus Ηγεσίας. Πολλές φορές, όταν αυτό συμβαίνει, η ανάδοχη γραμμή μεσολαβεί στην υποστήριξη του δικτύου του Manager που δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του, για να διαπιστώσει τελικά, ότι όταν αυτό το δίκτυο δυναμώσει και είναι υπολογίσιμο, ο Manager τότε μεσολαβεί και αγοράζει τα 12cc κάθε μήνα ώστε να «αδράξει» αυτός τα Bonus Ηγεσίας. Έτσι, δεν αντισταθμίζεται η προσπάθεια που έχει καταβάλλει η ανάδοχη γραμμή. Αυτό βοηθάει στον περιορισμό τέτοιων πρακτικών. 


Eρ: Από πότε θα ισχύει η Νέα Πολιτική  Ηγεσίας 12 μηνών;
A: Η Νέα Πολιτική Ηγεσίας 12 μηνών θα τεθεί σε ισχύ από την 01/09/2017, παρόλα αυτά θα υπάρχει η δυνατότητα να επανακτήθεί το δικαίωμα έως και την 31/08/2018. Το διάστημα αυτό είναι αρκετό για να ξεκινήσει κάποιος να τηρεί τις προϋποθέσεις. 14.01 12 μηνών - Πολιτική Αλλαγής Αναδόχου 
Ένας εγγεγραμμένος FBO μπορεί να αλλάξει ανάδοχο μετά από 12 μήνες αδράνειας.


Ερ: Ο ελάχιστος χρόνος που δικαιούται κάποιος να κάνει αλλαγή αναδόχου μειώθηκε από 24 μήνες σε 12. Γιατί;


Απ: Θεωρούμε ότι όταν οι FBO είναι τελείως αδρανείς για 12 μήνες, και παρακινηθούν να ξεκινήσουν από την αρχή με μια νέα ανάδοχη γραμμή, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η προηγούμενη γραμμή αναδοχής δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους στην Εταιρεία. Προτρέποντας τους FBO να περιμένουν για μια περίοδο 24 μηνών μοιάζει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους. Για να είμαστε δίκαιοι με την αρχική γραμμή αναδοχής, μια περίοδος 12 μηνών διατηρείται για να έχουν τον χρόνο να εργαστούν με τους FBO και να αφομοιωθούν ως πολύτιμα μέλη στην ομάδα τους. 


Ερ: Αυτό ισχύει και για FBO που η συνεργασία τους με την Forever έχει τερματιστεί;


Απ: Ναι, εξαρτάται από την έγκριση του Vice President.


Ερ: Εάν ένας FBO κάνει αλλαγή αναδόχου μετά από μια περίοδο 12 μηνών, η προηγούμενη δραστηριότητά του και το δίκτυό του παραμένει στον ίδιο;


 Απ: Όχι, εάν ένας FBO κάνει αλλαγή αναδόχου σύμφωνα με την Πολιτική των 12 μηνών, θα ξεκινά από την αρχή ως νέος FBO. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία


 


 


 

Related Products