Nova poslovna politika: kreće u rujnu 2017.

Dio Foreverova obećanja je kontinuirani rad, koji vodi prema pozitivnim promjenama za dobrobit naših marljivih Poslovnih suradnika diljem svijeta. Spomenuti rad uključuje povremeno proučavanje marketinškog plana, kako bismo bili sigurni da svaka stavka poslovne politike nagrađuje naše predane graditelje poslovanja na pošten i učinkovit način.


Počevši 1. rujna 2017., Forever uvodi nove stavke politike koje će osigurati razvoj poslovanja diljem svijeta. Za sva pitanja o promijeni poslovne politike, molimo kontaktirajte svoj lokalni FLP ured.


 
4.01 Novus Customers (Novi kupci) ne mogu sponzorirati


Novi kupci ne smiju sponzorirati druge, niti smiju prodavati putem mrežne stranice Tvrtke.


P: Zašto se politika mijenja iz one koja dopušta Novim kupcima da sponzoriraju druge u onu koja NE dopušta Novim kupcima sponzorirati druge?


O: Novi kupac kupuje proizvode po sniženoj cijeni i smatra se Maloprodajnim kupcem – on je krajnji potrošač naših proizvoda koji nije uključen u posao. Novi kupci nisu u sustavu marketinškog plana Tvrtke, stoga im se ne bi trebalo omogućiti sponzoriranje, sve dok ne postanu Assistant supervizori.


Svi od Assistant supervisora na više, smatraju se Foreverovim poslovnim suradnicima (FPS) i oni se smatraju „suradnicima“ prema marketinškom planu; mogu dobiti naknadu za prodaju proizvoda Maloprodajnim i Novim kupcima, kao i bonuse za sponzoriranje i edukaciju FPS-ova za poslovanje. Predmetno poboljšanje Poslovne politike, pravilno smješta Novog kupca u skupinu potrošača koji nisu suradnici.


P: Što će se dogoditi s Novim kupcima koji su već sponzorirali?


O: Novi kupci koji su sponzorirali, bit će izuzeti iz ove odredbe, kako ne bi izgubili sponzorirane u donjoj liniji prije promjene Poslovne politike. Međutim, neće smjeti sponzorirati nove suradnike u donjoj liniji, sve dok ne postanu Kvalificirani za veleprodaju – Assistent supervisori.


 


4.02 6 – mjesečna politika za Novog kupca.


Novi kupac koji ne ostvari kupnju punih šest mjeseci, automatski će se brisati iz baze podataka Tvrtke.


P: Hoće li Novi kupci primiti obavijest ili upozorenje prije brisanja iz baze podataka?


O: Da, primit će e-mail prije brisanja iz sustava.


 


P: Može li se prijašnji Novi kupac ponovno prijaviti pod bilo kojim sponzorom?


O: Može.


 


P: Podliježe li prijašnji Novi kupac politici ponovnog sponzoriranja?


O: Ne, moći će se ponovno sponzorirati odmah nakon brisanja iz baze podataka.


 


P: Kada stupa na snagu 6 – mjesečna politika za Novog kupca?


O:   Počinje 1. rujna 2017.  no neaktivni Novi kupci neće biti izbrisani iz sustava do 1. ožujka  2018


 


4.04. Naknade banke za plaćanja „stranih“ Bonusa


Troškove ili pristojbe treće strane nastale zbog plaćanja Zarade/Bonusa FPS-u ​​izvan Zemlje u kojoj su ostvareni snosi FPS.


 


4.05. 36-mjesečna politika


FPS-ovi koji nisu ostvarili kupnju u 36 uzastopnih kalendarskih mjeseci bit će brisani iz baze podataka Tvrtke.


P: Hoće li to biti učinjeno automatski?


O:Da.


 


P: Može li se FPS, koji je brisan iz sustava sukladno 36-mjesečnoj politici, ponovno prijaviti pod bilo kojim sponzorom?


O: Da.


 


P: Hoće li FPS-ovi biti upozoreni ili obaviješteni o njihovom brisanju iz baze podataka?


O: Da, primit će e-mail prije njihovog brisanja iz sustava.


 


P: Ako je FPS brisan iz baze podataka, postoji li razdoblje čekanja prije nego što se može ponovno sponzorirati?


O: Ne. Oni se mogu sponzorirati odmah, ali bez obnove prethodne razine u prodaji ili organizacije u donjoj liniji.


 


P: Ako Maloprodajni kupac u svoju online narudžbu unese ID FPS-a koji je brisan iz baze podataka, kome će pripasti BB te kupovine?


O: BB ostvarena putem ID-a osobe koja je brisana iz baze podataka dodijelit će se prvom aktivnom sudioniku u gornjoj liniji.


 


6.05 12 – mjesečna politika za vodstvo


Menadžer koji se nije kvalificirao za Leadership bonus 12 uzastopnih mjeseci, trajno mora prepustiti sve donje menadžerske linije; svi menadžeri donje linije postat će menadžeri prve generacije, a naslijedit će ih prvi menadžer iz njihove gornje linije koji se kvalificira za Leadership bonus. U slučaju da se menadžer nije kvalificirao za Leadership Bonus 11 mjeseci, 12. mjesec može iskoristiti kao prvi mjesec svog rekvalifikacijskog razdoblja od 3 mjeseca te neće izgubiti svoje donje menadžerske linije.P: Što ako Manager koji je izgubio donje menadžerske linije potom razvije još jednu menadžersku liniju?


O: Razvije li još jednu menadžersku liniju, ispunjavao bi uvjete za kvalifikaciju za Leadership bonus na novoostvarenoj menadžerskoj liniji. No, postoji li još jedno razdoblje od 12 mjeseci u kojem se nije kvalificirao za Leadership bonus nakon što je razvio novu menadžersku liniju, izgubio bi i tu novu liniju.


 
Q: Kada će stupiti na snagu?


O: Politika rukovođenja (lidera) nakon 12 mjeseci, stupit će na snagu 1. rujna 2017., ali će kvalifikacija za Leadership bonus Poslovnim suradnicima biti omogućena do 31. kolovoza 2018. Ovime se daje značajna količina vremena za postizanje kvalifikacije.14.01 Politika ponovnog sponzoriranja nakon 12 mjeseci
Postojeći Poslovni suradnik može se ponovo sponzorirati pod drugim sponzorom nakon dvanaest (12) mjeseci bez aktivnosti.
 


P: Odnosi li se to i na ispisane Poslovne suradnike?


O: Da, uz odobrenje Centralnog ureda.P: Ako Poslovni suradnik responzorira nakon razdoblja od 12 mjeseci, hoće li se njihova prijašnja aktivnost i donja linija reaktivirati?O: Ne, Poslovni suradnik koji se ponovo sponzorira nakon razdoblja od 12 mjeseci, počinje kao novi Novus Customer.Za više informacija, kontaktirajte svoj lokalni Forever ured.


 

Srodni proizvodi