Jaunā kompānijas politika : Spēkā no 2017.gada septembra

Viens no Forever solījumiem ir nepārtraukti strādāt pie pozitīvu pārmaiņu ieviešanas. Tas mums paņem krietnu laiku, lai izietu cauri mūsu Mārketinga  Plānam, lai nodrošinātu, ka katrs noteikums godīgi un efektīvi atlīdzinātu mūsu uzticanos biznesa veidotājus. 

2017.gada 1.septembrī, Forever ieviesies jaunos politikas noteikumus, kas palīdzēs attīstīt biznesu visā pasaulē. Ja rodas jautājumi par jaunajiem politikas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar savas valsts biroju. 

4.01 VIP klients nevar sponsorēt
VIP klients nevar sponsorēt citus, kā arī nevar pārdot, izmantojot kompānijas mājas lapu.


J: Kāpēc politikas izmaiņas paredz no ļaut VIP klientam sponsorēt citus uz neļaut VIP klientam sponsorēt citus?
A: VIP klients ir persona, kura iegādājas produktus par zemāku cenu, un tādēļ tas kvalificējams kā mazumtirdzniecības klients “ne-dalībnieks” mūsu produktu gala patērētājs. Tie nav mūsu Kompānijas Mārketinga Plāna dalībnieki un tāpēc nepiedāvājam iespēju sponsorēt, kamēr tie nekvalificējas kā Assistant Supervisor. FBĪ tiek uzskatīti par “dalībnieku”  Mārketinga Pānā, jo viņi var saņemt kompensāciju par pārdošanu no Mazumtirdzniecības un VIP klientiem, kā arī bonusus par sponsorēšanu un FBĪ apmācību darīt to pašu. Šis politikas noteikums nostādīs VIP klientus pareizajā vietā pie patērētāju ne-dalībnieku grupas.



J: Kas notiks ar pašreizējiem VIP klientiem, kuri jau sponsorē citus?
A: VIP klienti, kuri sponsorē citus tiks atbrīvoti, lai netiktu zaudēta neviena no viņa esošajām komandas līnijām, kas iegūta pirms jauno noteikumu ieviešanas. Tomēr, viņi vairs nevarēs sponsorēt papildus komandas līnijas, kamēr neiegūs vairumtirdzniecības kvalifikāciju.



4.02 VIP klienta "sešu mēnešu nosacījums"
VIP klients, kurš nav veicis pirkumu sešu kalendāro mēnešu laikā tiks automātiski izņemts no kompānijas datubāzes.


J: Vai VIP klients saņems paziņojumu vai brīdinājumu par lēmumu izņemt to no datubāzes, pirms tā stāšanās spēkā ?
A: Jā, viņi saņems e-pasta paziņojumu pirms notiks viņa izņemšana no datubāzes.
 


J: Vai bijušais VIP klients var atkārtoti reģistrētie pie jebkura sponsora?
A: Jā.
 


Q: Vai bijušais VIP klients pakļauts atkārtotas sponsorēšanas politikai?
A: Nē, viņus varēs no jauna sponsrēt uzreiz pēc izņemšanas no datubāzes.
 


J: Kad VIP klientu sešu mēnešu nosacījumi sākas spēkā?
A: VIP klientu "sešu mēnešu nosacījumi" stājas spēkā 2017.gada 1. septembrī; tomēr, neaktīvo VIP klientu dati tiks saglabāti datubāzē līdz 2018.gada 1. martam.



4.04 Bonusu aprēķins un samaksa no "ārzemju" bonusiem
Jebkuras trešās puses izmaksas vai uzkrātie maksājumi no "ārzemēm" no FBĪ, kurā tiek gūta peļņa / prēmijas, būs atbildīgs pats FBĪ.


4.05 FBĪ trīsdesmit sešu mēnešu nosacījumi 
FBĪ, kuri nebūs veikuši pirkumu trīsdesmit sešu kalendāro mēnešu laikā, tiks izslēgti no kompānijas datubāzes.


J: Vai tas notiks automātiski?
A: Jā.



J: Vai bijušais FBĪ, kurš ticis izsmēgts no datubāzes ar trīsdesmit sešu mēnešu nosacījumu, drīkstēs reģistrēties atkārtoti pie jebkura sponsora?
A: Jā.


J: Vai FBĪ klients saņems paziņojumu vai brīdinājumu par lēmumu izņemt to no datubāzes, pirms tā stāšanās spēkā ?
A: Jā, viņi saņems e-pasta paziņojumu pirms notiks viņa izņemšana no datubāzes.

J: Vai FBĪ, kurš izņemts no datubāzes, ir piemērots nogaidīšanas periods, pirms atkal var tikt sponsorēts?
A: Nē. Viņus var sponsorēt atkārtoti uzreiz, bet bez iepriekšējā pārdošanas apjoma un komandu līniju atjaunošanas.



J: Ja mazumtirgotājs ievada savu ID savā tiešsaistes pasūtījumā, un šis ID ir izņemts no datubāzes, kur paliek šis pirkuma apjoms?
A: Izveidotais apjoms tiks pievienots nejauši izvēlētam kvalificētam FBĪ.



J: Kad stāsies spēkā trīsdesmit sešu mēnešu nosacījums?
A: Trīsdesmit sešu mēnešu nosacījums stāsies spēkā 2017.gada 1. septembrī, bet neaktīvo FBĪ dati saglabāsies datubāzē līdz 2020.gada 1.septembrim.



6.05 Divdadsmit mēnešu vadības nosacījumi
Menedžeris, kurš nav kvalificējies vadības bonusiem divpadsmit tekošo mēnešu laikā, tiks neatgriezeniski zaudēs visas zemāk esošās Menedžera līnijas. Tādēļ, zemāk esošās Menedžeru līnijas kļūs par pirmās paaudzes mantotā Menedžera nākošajā vadības bonusu kvalificētā Menedžera augšējā līnijā. Ja Menedžeris nav kvalificējies vadības bonusiem vienpadsmit mēnešus, viņš var izmantot divpadzmito mēnesi kā pirmo mēnesi viņa trīs mēnešu pārkvalificēšanas periodam un nezaudēs viņa zemāk esošās Menedžera līnijas.


J: Ko darīt, ja Menedžeris, kas zaudējis zemāk esošās Menedžera līnijas, pēc tam izstrādā citu Menedžera līniju?
A: Ja viņš izveido nākamo Menedžera līniju, viņš ir tiesīgs pretendēt uz vadības bonusu kvalifikāciju no jaunās Menedžeru līnijas. Tomēr, viņš atkal nav kvalificējies vadības bonusiem divpadsmit mēnešus jebkurā laikā pēc jaunas Menedžeru līnijas izveidošanas, viņš zaudēs arī šo līniju.



J: Kad tas stāsies spēkā?
A: Divpadsmit mēnešu vadītāja nosacījumi stāsies spēkā no 2017.gada 1.septembra; bet, FBĪ tiks dots laiks līdz 2018.gada 31.augustam, lai kvalificētos vadības bonusiem. Tas ir pieteikami ilgs laiks, lai sasniegtu kvalifikāciju.



14.01 Divpadsmit mēnešu atkārtotas sponsorēšanas nosacījumi
Esošs FBĪ var atkārtoti reģistrēties pie cita sponsora pēc divpadsmit neaktīviem mēnešiem.


J: Vai tas attiecas arī uz FBĪ, kuri pārtraukuši vai izslēgti no darbības?
A: Jā, sagaidot savas valsts ofisa apstiprinājumu.



J: Ja  FBĪ atkārtoti reģistrējas pēc divpadsmit mēnešu perioda, vai viņa bijušās aktivitātes un zemāk esošās līnijas tiek atjaunotas?
A: Nē, FBĪ atkārtota reģistrācija pēc divpadsmit mēnešiem sniedz iespēju sākt darbību kā VIP klientam.



Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu sazinieties ar savas valsts ofisu. 

Saistītie produkti