Nowe Zasady Działalności: Od września 2017

Forever stale pracuje nad wprowadzaniem pozytywnych zmian na rzecz naszych ciężko pracujących Forever Business Owners na całym świecie. Obejmuje to także regularne analizowanie Planu Marketingowego, by mieć pewność, że każda wpisana weń zasada sprawiedliwie i efektywnie nagradza osoby z zaangażowaniem budujące biznes.


Począwszy od 1 września 2017 r., Forever wprowadza nowe zasady, przedstawione poniżej, które będą pomagały rozwijać się biznesowi na całym świecie. Jeżeli macie dodatkowe pytania związane z nowymi zasadami, skontaktujcie się ze swoim biurem krajowym.


4.01 Novus Customers nie mogą sponsorować


Novus Customers nie mogą sponsorować ani sprzedawać detalicznie przez stronę internetową Firmy.*


P: Czemu zmienia się zasada, zezwalająca Novus Customers sponsorować na taką, zgodnie z którą NIE mogą sponsorować?


O: Novus Customer to osoba, która kupuje produkty w obniżonej cenie i jako taka przynależy, wraz z klientami detalicznymi, do grona końcowych użytkowników produktów, nie uczestniczących w planie marketingowym.Osoby te nie są uczestnikami planu marketingowego Firmy i dlatego, do czasu uzyskania pozycji Assistant Supervisora, nie powinny mieć możliwości sponsorowania. FBO traktowani są jako „uczestnicy” planu marketingowego, ponieważ mogą otrzymywać wynagrodzenie za sprzedaż produktów klientom detalicznym i Novus Customers, jak również premie za sponsorowanie i szkolenie FBO, by robili to samo. Ta zmiana w Zasadach plasuje Novus Customers w przynależnym im miejscu – w grupie nieuczestniczących w planie konsumentów.


P: Co stanie się z bieżącymi Novus Customers, którzy już kogoś zasponsorowali?


O: Wcześniejszy sponsoring dokonany przez Novus Customers pozostaje w mocy, a osoby te nie utracą struktury zasponsorowanej przed wejściem w życie nowej zasady. Nie będą jednak mogły sponsorować kolejnych osób, dopóki nie zyskają uprawnienia do ceny hurtowej.


4.02 Polityka 6-miesięcy dla Novus Customers


Novus Customer, który nie dokonał zakupu przez sześć pełnych miesięcy kalendarzowych, zostanie automatycznie usunięty z bazy Firmy.


P: Czy Novus Customer otrzyma powiadomienie lub ostrzeżenie zanim zostanie usunięty z bazy danych?
O: Tak, przed usunięciem z systemu zostanie do niego wysłany email.


P: Czy dawny Novus Customer może zapisać się ponownie pod dowolnym sponsorem?
O: Tak.


P: Czy dawny Novus Customer podlega zasadzie responsoringu?


O: Nie. Będzie mógł się responsorować natychmiast po usunięciu z bazy danych.


P: Kiedy ta zasada 6 miesięcy dla Novus Customers zacznie obowiązywać?
O: Zasada 6 miesięcy dla Novus Customers zacznie obowiązywać 1 września 2017 r. Jednak dane bezczynnych Novus Customers zostaną usunięte z systemu 1 marca 2018 r.


 


4.04 Opłaty bankowe za “zagraniczne” wypłaty premii


Jakiekolwiek opłaty lub koszty zewnętrzne naliczone od wypłat dokonanych na rzecz FBO z tytułu zysków/premii wypracowanych poza krajem zamieszkania FBO, pozostają w gestii tego FBO.


4.05 Polityka 36-miesięcy


FBO, który nie dokonał zakupu przez 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych, zostanie automatycznie usunięty z bazy Firmy.


P: Czy stanie się to automatycznie?


O: Tak.


P: Czy dawny FBO, który został usunięty z systemu zgodnie z zasadą 36 miesięcy, może zapisać się ponownie pod dowolnym sponsorem?
O: Tak.


P: Czy FBO otrzymają jakiekolwiek ostrzeżenie lub powiadomienie, że będą usunięci z bazy?
O: Tak, przed usunięciem z systemu zostanie do nich wysłany email.


P: Jeżeli FBO zostanie usunięty z bazy danych, czy musi upłynąć jakiś czas zanim zostanie ponownie zasponsorowany?
O: Nie. Może zostać zasponsorowany od razu, ale bez przywrócenia poprzedniej pozycji w planie marketingowym i struktury.


P: Jeśli klient detaliczny, składając zamówienie online, wpisze nr ID FBO, który został usunięty z bazy danych, gdzie trafią obroty z tego zakupu?*
O: Obroty wygenerowane przez ID, które zostało usunięte z bazy danych, zostaną przydzielone losowo kwalifikującemu się FBO.


P: Kiedy ta zasada 36 miesięcy zacznie obowiązywać?
O: Zasada 36 miesięcy zacznie obowiązywać 1 września 2017 r., jednak dane bezczynnych FBO zostaną usunięte z bazy 1 września 2020 r.


6.05 12-miesięczna Polityka Premii Lidera


Manager, który nie jest uprawniony do Premii Lidera przez 12 kolejnych miesięcy, trwale utraci wszystkie linie managerskie w strukturze. Dlatego wszystkie linie managerskie staną się Wstępującymi Managerami pierwszej generacji dla następnego uprawnionego do Premii Lidera Managera w górę linii sponsorowania. Jeżeli Manager nie jest uprawniony do Premii Lidera przez 11 miesięcy, może wykorzystać 12. miesiąc jako swój 1. miesiąc z 3-miesięcznego okresu rekwalifikacji i nie utraci swoich linii managerskich.


P: Co dzieje się w sytuacji, gdy Manager, który utracił struktury managerskie, zbuduje potem nową linię managerską?
O: Jeżeli osoba ta zbuduje później nową linię managerską, zyska prawo do kwalifikacji do Premii Lidera od tej nowej linii. Jeżeli jednak po zbudowaniu tej linii, znów przez 12 miesięcy nie będzie kwalifikowała się do Premii Lidera, ją również utraci.


P: Kiedy to zacznie obowiązywać?


O: 12-miesięczna polityka Premii Lidera zacznie obowiązywać 1 września 2017 r., jednak FBO będą mieli czas do 31 sierpnia 2018 r., by uzyskać kwalifikację do Premii Lidera. Pozostawia to odpowiednio dużo czasu na wypracowanie kwalifikacji.


14.01 12-miesięczna Polityka Responsoringu


Obecnie zarejestrowany FBO może responsorować się pod innego sponsora po 12 miesiącach braku aktywności.


P: Czy to samo dotyczy FBO wykluczonych z Firmy?
O: Tak, pod warunkiem uzyskania akceptacji Biura Głównego.


P: Jeżeli FBO responsoruje się po 12 miesiącach, czy zostanie przywrócona jego poprzednia aktywność i struktura?
O: Nie, FBO responsorujący się po 12 miesiącach zaczyna jako całkiem nowy FBO.


 


*Dotyczy krajów, w których dostępny jest firmowy sklep detaliczny online.Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim biurem krajowym.

Powiązane produkty