Yeni Şirket İlkeleri: Eylül 2017

Eylül 2017'de geçerli olacak, yepyeni Forever Şirket İlkeleri! Forever'da sizler için her zaman yenilikler yapmanın yollarını arıyoruz, yeni Şirket İlkelerinin işinizi nasıl etkileyebileceğini öğrenmek için bu önemli güncellemeleri lütfen okuyunuz.e. 
 


4.01 Novus Customerlar/Yeni Müşteriler Sponsor Olamaz


Novus Customerlar/Yeni Müşteriler başkalarına Sponsor olamaz ve Şirket web sitesi üzerinden perakende satışyapamazlar.


S: Neden Novus Customerların/Yeni Müşterilerin başkalarına Sponsor olmasına imkan tanıyan Şirket İlkesi, Novus Customerlar/Yeni Müşteriler Sponsor OLAMAZ şeklinde değişmektedir?


C: Novus Customer/Yeni Müşteri, ürünleri indirimli fiyata satın alan kişidir ve bu nedenle Perakende Müşteriler ile birlikte ürünlerimiz için “katılımcı olmayan” son tüketici olarak sınıflandırılmaktadır. Şirket İş Planının bir katılımcısı olmadıklarından dolayı kendilerine Assistant Supervisor olana kadar Sponsorluk yapma imkanıteklif edilemez. FBO’lar, Müşterilere ürün satışı yaparak gelir elde etmenin yanı sıra diğer FBO’larada aynısını yapmaları konusunda Sponsorluk yaptıkları ve eğitim verdikleri için prim elde ettiklerinden dolayı İş Planıdahilinde “katılımcı” olarak kabul edilirler. İş Planı ilkesindeki bu değişiklik ile Novus Customer/Yeni Müşteri doğrudan katılımcı olmayan tüketici grubuna dahil etmektedir.


S: Şu anda başkalarına Sponsorluk yapmış olan Novus Customerlar/Yeni Müşteriler bu durumdan nasıl etkilenecektir?


C: Şu anda başkalarına Sponsorluk yapmış olan Novus Customerlar/Yeni Müşteriler bu ilkenin uygulanmaya başlanmasından önce Sponsor oldukları Ekip üyelerini kaybetmeyecektir. Ancak Toptan Alış Fiyatına hak kazanana (Assistant Manager olana) kadar da başka kişilere Sponsorluk yapamayacaklardır.


4.02 Novus Customer/Yeni Müşteri 6 Ay İlkesi


6 takvim ayı boyunca hiçbir satın alım yapmayan bir Novus Customer/Yeni Müşteri, Şirketin veri tabanından otomatik olarak çıkartılacaktır.


S: Novus Customerlar/Yeni Müşteriler veri tabanından çıkarılmadan önce herhangi bir bildirim ya da uyarı bilgisi alacak mıdır?


C: Evet, sistemden çıkartılmadan önce kendilerine bir e-posta gönderilecektir. Genel Merkez Bilgi İşlem ve Pazarlama departmanları bu Şirket ilkesinden etkilenecek Novus Customerların/Yeni Müşterilerin sistemden çıkarılmalarına ilişkin bilgilendirme konusundaki bildirim e-postalarının nasıl uygulanacağını belirlemek için Ülke ofisleri ile iletişim halinde olacaktır.


S: Daha önce Novus Customer/Yeni Müşteri olan ve sistemden çıkarılan bir kişi herhangi bir Sponsora tekrar kayıt olabilir mi?


C: Evet.


S: Daha önce Novus Customer/Yeni Müşteri olan ve sistemden çıkarılan bir kişi yeniden Sponsorluk şartlarını yerine getirmek zorunda mıdır?


C: Hayır, veri tabanından çıkarılmalarının hemen ardından yeni bir Sponsor ile sisteme tekrar giriş yapabilirler.


S: Eğer bir Perakende Müşteri veri tabanından çıkarılmış bir FBO ID’si üzerindenonline sipariş verirse, yapılan bu alışverişten kaynaklanan iş hacminene olur?


C: Veri tabanından çıkarılmış olan bir ID’den elde edilen iş hacmiüst hattaki bir sonraki aktif Sponsora yansır.


4.04 Yabancı FBO’lara Ödenen Primlerden Kaynaklanan Banka Masrafları


Kar/Bonus Priminin kazanılan ülkenin dışında yaşayan bir FBO’ya ödenmesi durumunda ortaya çıkan herhangi bir 3. parti masrafı veya ücreti FBO’nun sorumluluğunda olacaktır.


4.05 36 Ay İlkesi


Birbirini takip eden 36 takvim ayı boyunca hiçbir satın alım yapmayan FBO’lar Şirket veri tabanından çıkartılacaktır.


S: Bu işlem otomatik olarak mı gerçekleşecektir?


C: Evet.


S: 36 ay ilkesi çerçevesinde sistemden çıkarılan bir FBO, herhangi bir Sponsorun adı altında yeniden kayıt olabilir mi?


C: Evet.


S: Bu ilke değişikliği neyi hedeflemektedir?


C: 36 ay boyunca hiçbir satın alım yapmayan FBO’lar, aktif olmamaları nedeniyle ürünlere ya da Forever Living tarafından sunulan fırsata karşı fazla ilgili olmadıklarınıgöstermektedirler. Bu kişiler sadece veri tabanımızdaki toplam FBO sayısını arttırmaktadır.


S: FBO’lara veritabanından çıkarılacaklarına dair önceden herhangi bir uyarı ya da bildirim gönderilecek midir?


C: Evet, sistemden çıkarılmadan önce kendilerine bir e-posta gönderilecektir. Genel Merkez Bilgi İşlem ve Pazarlama departmanları bu kuraldan etkilenecek FBO’ların sistemden çıkarılmalarına ilişkin bilgilendirilmesine yönelik bildirim e-postalarının nasıl uygulanacağını belirlemek için Ülke Ofisleri ile iletişim halinde olacaktır.


S: Bir FBO’nun veri tabanından çıkartıldıktan sonra herhangi bir Sponsorun adı altında yeniden kayıt olması için belirli bir bekleme süresi var mıdır?


C: Hayır. Sistemden çıkartıldıktan sonra yeniden sisteme giriş yapabilirler. Ancak satış seviyelerini ve ekiplerini kaybetmiş olarak baştan başlamaları gerekmektedir.


S: Eğer bir Perakende Müşteri veri tabanından çıkarılmış bir FBO ID’si üzerinden online sipariş verirse, yapılan bu alışverişten kaynaklanan iş hacmine ne olur?


C: Veri tabanından çıkarılmış olan bir ID’den elde edilen iş hacmi üst hattaki bir sonraki aktif Sponsora yansır.


6.05 12 Ay Liderlik İlkesi


Birbirini takip eden 12 ay boyunca Liderlik Primi aktifliğini yapmayan bir Manager, tüm Manager hatlarını tamamıyla (kalıcı olarak)kaybedecektir. Bu sebepletüm bu Manager hatları, Liderlik Primi aktifliğini yapan bir sonraki üst hat Managera ilk nesil Miras Manager olarak devredilecektir. 11 ay boyunca Liderlik Primi aktifliğini yapmayan bir Manager, 12. ayı 3 aylık yeniden hak kazanım döneminin 1. ayı olarak kullanabilirve böylece Manager hattını kaybetmez.


S: Bu ilke değişikliği neyi hedeflemektedir?


C: 12 ay boyunca Liderlik Primine hak kazanamayan Managerlar, Liderlik Primi elde etmeye uygun bir iş inşa etmek için gerekli çabayı sarf etmediklerini göstermektedirler. Çoğu zaman bu durum ortaya çıktığında, üst hat Sponsor hak kazanamayan Managerının ekibini kurma ve destekleme işine yardımcı olur, bu hat önem kazandığında Manager Liderlik Primini almak için ortaya çıkar ve her ay 12CC’lik bir satın alım yapar. Dolayısıyla, üst Sponsor gösterdiği çabanın karşılığını tam anlamıyla göremez. Yapılan bu değişiklik, Liderlik Primi uygulamasını kontrol altında tutmaya yardımcı olacaktır.


S: Alt ekibindeki Manager hatlarını kaybeden bir Manager sonradan başka bir Manager hattı oluşturur ise bu durumda ne olur?


C: Manager hatlarını kaybettikten sonra yeni bir Manager hattı oluşturdukları taktirde, bu yeni Manager hattı üzerinden Liderlik Primine hak kazanmaya uygun olurlar. Bununla birlikte, bu yeni Manager hattını oluşturduktan sonra herhangi bir zaman diliminde 12 ay boyunca Liderlik Primine hak kazanmazlarsa, bu Manager hattını da kaybederler.


 


 


14.0112 Ay Yeniden Sponsorluk İlkesi


Mevcut bir FBO, 12 ay boyunca hiçbir çalışma veya satın alım yapmaz ise bu sürenin sonunda farklı bir Sponsor ile çalışmaya başlayabilir.


S: Yeniden Sponsorluk için gereken asgari sürenin 24 aydan 12 aya düşürülmesinin sebebi nedir?


C: Eğer FBO’lar 12 ay boyunca hiçbir çalışma yapmıyor ve yeni bir Sponsor ile baştan başlamak istiyorsa, bu durum önceki Sponsorun FBO’lara Şirketteki büyümelerine dair yeterli ilgi ve desteği vermediğini göstermektedir. FBO’ları yeniden Sponsorluk yapmadan önce 24 ay bekletmek, onların işe olan ilgisini ve heyecanını korumak için biraz uzun görünmekteydi. 12 aylık süreç bir Sponsorun FBO’larını Ekiplerinin değerli bir üyesi haline getirmesi için onlarla çalışmada yeterli bir zaman dilimidir.


S: Bu kural FBO’luğu feshedilmiş FBO’lar içinde geçerli midir?


C: Evet, Genel Merkezin onayı sonrasında değişiklik yapılabilir.


S: Eğer bir FBO 12 aylık sürenin sonunda Yeniden Sponsorluk yaparsa, daha önceki çalışmalarından kaynaklı haklarını ve ekibini geri alabilecek mi?


C: Hayır, 12 aylık süre sonunda Yeniden Sponsorluk yapan bir FBO, yepyeni bir Novus Customer olarak her şeye baştan başlar.


 

Benzer Ürünler