JEDAN OBIČAN DAN ALOE VERA GELA®

Svako će prepoznati tu čuvenu žutu bocu!


Jeste li se ikad zapitali kako se proizvodi i pakuje Forever Aloe Vera Gel®? Aloe Vera of America (AVA) s ponosom nam daje insajderski pristup celokupnom procesu proizvodnje i testiranja kvaliteta jednog od naših omiljenih proizvoda!

Stabilizovani, sirovi gel aloje prolazi početnu obradu i stabilizovanje u postrojenju u Mišonu u Teksasu, nakon čega se isporučuje AVA u Dalasu. U AVA, sirovi gel prolazi niz testova u laboratoriji za kontrolu kvaliteta, kako bi se potvrdilo da gel poseduje vrhunska svojstva i kvalitet. Nakon što sirovi gel dobije zeleno svetlo, počinje prava magija!

Gel se prenosi u prostor za mešanje gde se sjedinjuje sa drugim sastojcima kako bi se dobila zaštićena formula Forever Aloe Vera Gela®. Po završetku proizvodnog procesa uzimaju se uzorci koji se nose na ocenjivanje u laboratoriju za kontrolu kvaliteta. Nakon što se određena serija proizvoda oceni i odobri se njeno pakovanje, proizvod se direktno prenosi u opremu za pakovanje putem zasebne transferne linije koja polazi od sudova za mešanje, osmišljene s ciljem da se održi isti kvalitet proizvoda tokom kretanja.

Prazne žute boce za gel uvode se u mašinu za automatsko otpakivanje, koja sistematski vadi boce iz njihove ambalaže. Boce se potom kodiraju brojem partije i rokom trajanja, kako bi ih bilo moguće pratiti kada budu poslate i korišćene širom sveta. Boce se mehanički kontrolišu kako bi se utvrdilo da su sve neophodne informacije odštampane na svakoj boci, a potom se ispiraju. Nakon ispiranja, svaka bočica ulazi na odeljak za punjenje. Punjač se nalazi u HEPA filtriranoj komori gde se odvija punjenje i pečaćenje svake boce. Potom se pomoću automatskog sistema kontroliše težina svake boce.

Napunjene boce potom prolaze kroz komoru za hlađenje da bi se snizila temperatura gela pre nego što se pomoću automatskog sistema stavi čep. Boce potom prolaze kroz rendgensku mašinu, a zatim se direktno pakuju u kutije. Nakon toga se kontroliše težina svake kutije da bi se utvrdilo da se unutra nalazi tačan broj boca, te se kutije stavljaju na palete pomoću robotskih ruku za slaganje paleta.

Nakon što se završi proces pakovanja, uzimaju se uzorci konačnog proizvoda i nose se u laboratoriju za kontrolu kvaliteta radi testiranja za konačno odobrenje. Po završetku testiranja, odobrava se transport proizvoda ka jednom od naših mnogobrojnih distributivnih centara. Tokom proizvodnog procesa obavi se ukupno 158 pojedinačnih testova kontrole kvaliteta.

Proizvodnja Forever Aloe Vera Gela® usavršena je zahvaljujući spoju najmodernije opreme, robusnog procesa kvaliteta i visokoobučenih i posvećenih radnika, koji neprekidno rade na održavanju visokog kvaliteta po kom je Forever poznat! S ponosom kažemo da smo u mogućnosti da održimo vodeće industrijske standarde zato što je kvalitet naših proizvoda sastavni deo svake komponente proizvodnog procesa.

Procesi kvaliteta u AVA

Pored procesa kvaliteta vezanih za konkretnu proizvodnju svakog proizvoda, postoji nekoliko drugih provera kvaliteta i procesa koje implementira Aloe Vera of America. Od merenja svih sastojaka do njihovog dodavanja u sudove za mešanje, svaki korak se nezavisno kontroliše i verifikuje.

Proizvodni proces se zasniva na praćenju odobrenog, robusnog niza uputstava zahvaljujući kojima se poštuju svi koraci i ispunjavaju se sve kritične kontrolne tačke. Zahvaljujući tome, proizvodnja Forever proizvoda je svaki put konzistentna. U ostale kontrole spadaju provera da su oprema i pribor korišćeni tokom proizvodnje očišćeni i dezinfikovani, da je sav sirovi materijal testiran na odgovarajući način, da je njegova upotreba odobrena i da je uredno pripremljen za proizvodnju.

Povezani proizvodi