Een week uit het leven van een Forever student

Soaring Manager Anna Terry begon met haar Forever business in maart 2014. Als promovendus was zij al voor de helft gevorderd met haar onderzoek en haar inkomen was zo laag dat zij zich genoodzaakt zag om weer bij haar ouders te gaan wonen, wat voor Anna wel wat ontmoedigend was en waardoor zij zich begon af te vragen waar het met haar naartoe ging.

De academische weg was niet echt Anna’s eerste keuze, al was het leven met de laptop als postdoctoraal studente wel een relaxte manier van werken, waarbij het aankomt op zelf-motivatie, toewijding en flexibiliteit. Zij was dan misschien een studente, zij was ook haar eigen baas, waardoor Anna wel zeer bedreven werd in time-management, prioriteiten stellen en organiseren.

Zij bleef onzeker over haar carrière na haar studie en Anna begon toch eens de mogelijkheden te onderzoeken van het beginnen van een bedrijfsvorm die zij vanaf haar laptop kon voeren. Hierdoor ontdekte zij een manier van werken die zowel de vrijheid bood om over haar eigen tijd te beschikken als de mogelijkheid gaf om een inkomen op te bouwen. Hier wilde zij meer van weten! 

Hoewel de ‘laptop lifestyle’ haar erg aansprak, was zij in eerste instantie wel sceptisch toen zij op Forever stuitte; zij benaderde de business wel met enige voorzichtigheid, maar besloot toen toch zich in te schrijven en de ‘opportunity’ met haar studie te combineren. De eerste zes maanden waren niet gemakkelijk, maar daarna veranderde Anna’s mindset, zij liet haar sceptische gedachten varen en werd binnen zeven maanden Manager.

Er valt altijd wel iets te leren bij Forever; wij zijn in zekere zin allemaal studenten van onze handel en de meest succesvolle ondernemers zijn zij die ervoor openstaan om zich continu te ontwikkelen op professioneel vlak en die, zoals Anna, er actief op uit zijn om meer te leren. Anna’s houding, aanpak en succes zijn bijzonder indrukwekkend en daarbij heeft zij haar doctorstitel (PhD) behaald. Een dergelijke prestatie is het resultaat van volharden in wat je doet, wat dan ook de reden is dat wij Anna weleens wilden ontmoeten en horen wat zij destijds nu eigenlijk deed in een gemiddelde week, toen zij als studente haar business probeerde op te bouwen. 

Maandag 

 • Werken aan mijn mindset
 • Studeren
 • Met nieuwe mensen praten over de opportunity

Ik begon op maandagmorgen, net als op andere ochtenden, met te werken aan mijn mindset. Mijn promotieonderzoek vergde emotioneel heel veel van mij en het kostte mij al mijn energie om elke ochtend op te staan en naar dat kantoor te rijden! Door te werken aan mijn mindset bleef ik ook gericht op de zaken die ik nodig had om mijn business vooruit te helpen. Normaal gesproken kwam ik zo rond 9 uur op dat kantoor aan waar ik mijn onderzoek deed en werkte dan door tot 8 of 9 uur ‘s avonds. Ik was wel in de gelegenheid om tussendoor pauzes te nemen en even naar de winkels of een café in de buurt te gaan. Hier ontmoette ik geregeld nieuwe mensen, want waar ik ook naartoe ging, ik had het altijd over Forever. Zo ontmoette ik op een dag ook een vrouw die net een hamsterkooi had gekocht op eBay. Ik gaf haar mijn contactgegevens en we werden vrienden op Facebook en zeven weken later was zij mijn eerste frontline Manager! Deze geweldige opportunity met iedereen delen is ontzettend belangrijk, sterker nog, ik vind het zelfs een beetje egoïstisch om het voor jezelf te houden. 


Dinsdag

 • Studeren

 • Luisteren naar een business training


Op dinsdagmorgen was ik doorgaans te vinden in het kantoor waar ik onderzoek deed en de dinsdagavond gaf ik, of luisterde ik naar wat wij noemen een ‘Rolling Training’, een doorlopend online programma van zes weken dat is opgezet om ons team de vaardigheden bij te brengen die de basis vormen en van essentieel belang zijn om een succesvolle Forever business op te bouwen.


Als uw team op dit moment niet van dit soort trainingen volgt, kan ik van harte aanbevelen er alsnog mee te beginnen!Woensdag 

 • Studeren

 • Contact Manager

 • Businesspresentatie bezoeken 


Er was ook een andere, heel belangrijke activiteit waar ik veel voordeel van gehad heb; ik zorgde ervoor dat ik regelmatig contact onderhield met mijn downline Managers en op de hoogte bleef van hun wel en wee. Er zijn voor je leaders en ze begeleiden vind ik erg belangrijk – het zijn tenslotte vaak heel bijzondere mensen die veel hindernissen hebben moeten nemen om hun positie te bereiken, waardoor je veel van hen kunt leren. Onze plaatselijke Business Presentatie (BP) was altijd op de woensdagavond en ik zorgde er altijd voor dat ik daar elke week zat om het te ondersteunen. Business Presentaties bezoeken en eraan meewerken is van essntieel belang voor het succes van uw business, omdat het u leert om uw business aan anderen te presenteren op een professionele manier. Daarbij is het ook een fantastisch sociale aangelegenheid – laat nooit een kans voorbijgaan om met andere succesvolle Forever Business Owners samen te zijn!


Mochten er nu geen business presentaties bij u in de buurt gegeven worden, kijkt u dan eens op YouTube, waar u voorbeelden kunt vinden waar u zelf mee aan de slag kunt gaan!


Donderdag

 • Studeren
 • Een-op-een gesprek
 • Productavond van een nieuwe FBO presenteren

Mijn studie gaf mij de ruimte om flexibel te zijn, dus als er iets tussendoor kwam dat mij kon helpen om mijn business verder uit te bouwen, kon ik daar naar mijn idee ook daadwerkelijk gevolg aan geven. Een activiteit die van het grootste belang was voor mij bij het werken aan mijn business, was het regelmatig houden van één-op-één gesprekken. Mensen ontmoeten bij een kop koffie is absoluut mijn favoriete manier om een Business Presentatie te houden, omdat het veel persoonlijker is dan een groepspresentatie, waardoor het meer gewicht in de schaal legt. Doorgaans presenteerde ik op de donderdagavond een productavond van een van mijn nieuwe teamleden. In deze rol ondersteun je iemand echt, omdat het meestal de eerste keer is voor zo’n nieuw teamlid dat hij of zij de producten en de business opportunity introduceert bij vrienden en familie. De lancering van een nieuwe business is altijd heel belangrijk voor degene die net begint met een Forever business; het helpt om het allemaal ‘officieel’ te maken en is meteen ook een goede manier om een eerste begin te maken met een vaste-klantenkring. 

Vrijdag

 • Studeren
 • Tijd met familie doorbrengen

De vrijdagavond hield ik meestal vrij om te ontspannen en tijd met mijn familie door te brengen. Mijn promotieonderzoek was bijzonder stressvol en hoewel mijn business mij hielp om mij er af en toe even van los te maken en met mensen in contact te blijven, was het ook goed om ook een avondje voor mijzelf te hebben met vrienden en familie. Het is echt heel belangrijk om een balans te vinden en daarbij gefocust te blijven op je doelen.


Zaterdag 

 • Team planning meeting
 • Company training 

Mijn zaterdagmiddagen besteedde ik doorgaans aan het plannen van meetings met mijn team; ik had al snel begrepen dat het belangrijk was om mij te focussen op de activiteiten van mijn teamleden en ervoor te zorgen dat zij op koers bleven. Soms gebeurde het dat ik zelf naar een training ging. Al zolang mijn business bestaat, heb ik nooit een Succes Dag of Forever Business Academy overgeslagen. Ook ging ik regelmatig naar trainingen die door het Hoofdkantoor werden gegeven of volgde andere Forever trainingen die beschikbaar waren gesteld voor FBO’s. het kwam ook voor dat ik naar trainingen ging die niet van Forever uitgingen, als ik dacht dat ik iets aan het onderwerp had voor mijn business. 

Zondag

 • Studeren
 • Sociaal
 • Armchair training

Overdag probeerde ik mijn zondag puur en alleen te besteden aan mijn studie of aan het samenzijn met vrienden, maar de zondagavond was (en is) steevast de tijd voor onze ‘Sunday Armchair Training’. Dit is een online training van dertig minuten die gewijd is aan erkenningen en ervaringen van mensen binnen het team. Eerst erkennen wij iedereen die de voorgaande weken mensen heeft gesponsord en we erkennen ook een verkoper die het in de laatste twee weken bijzonder goed heeft gedaan wat betreft het verkoopgedeelte van de business. We kiezen dan een onderwerp uit om de mensen verder in te trainen en soms zijn er ook gastsprekers. Dit is een fantastisch gebeuren dat het moreel van de mensen hoog houdt en de teamleden ook stimuleert om uit hun comfort zone te komen en elkaar tips en advies te geven. 

STOP NOOIT MET LEREN 

Er zijn geen ijzeren wetten wat betreft het opbouwen van een Forever business, maar stelselmatig doorwerken en daarbij de bereidheid tonen om van andere FBO’s te leren zijn zeker factoren die u voordeel zullen opleveren. Anna Terry moest bijzonder veel discipline opbrengen om ervoor te zorgen dat zij een routine vasthield; het zou voor haar heel gemakkelijk zijn geweest om de brui te geven aan haar business en zich in plaats daarvan te focussen op haar studie. Deze gedachte zal zeker bij tijd en wijle bij haar zijn opgekomen, maar zij bleef toch vasthouden aan de mogelijkheden die Forever bood en aan haar visie; daarbij had zij geloof in haarzelf, wat haar er doorheen hielp.  

Gerelateerde Producten