Budujte své podnikání vyváženě

Cílem společnosti Forever není jen pomáhat lidem najít rovnováhu ve svém životě. Je to i společnost, která dokazuje, že pomocí harmonie lze dosáhnout velký úspěch. Když jsme chtěli v roce 2011 zavést odměnu v podobě Eagle manažera, věděli jsme, že musí našim FBO pomoci v každé oblasti jejich podnikání. Jejím úkolem bylo podporovat je v tom, aby našli rytmus a rovnováhu, díky kterým získají dynamiku a dosáhnou úspěchu.Naši Eagle manažeři jsou důkazem toho, že rovnováha přináší výsledky. Splněním všech klíčových požadavků pobídek dosáhnou rovnovážný stav, který posouvá jejich podnikání dopředu. Tyto klíčové požadavky jsou: spolu nasbírat nejméně 720 kreditních bodů, z čehož je alespoň 100 nových a osobně sponzorovat a rozvíjet dvě nové linie supervizorů během kvalifikačního období této odměny, zůstat aktivní a kvalifikovat se na Leadership Bonus.
Tyto klíčové požadavky jsou založeny na 4 KLÍČOVÝCH principech společnosti Forever: nábor, udržování, rozvoj a produktivita - což je způsob, díky kterému můžeme jako společnost i jako jednotlivci měřit rovnováhu.


Nábor: Měříme ho podle toho, kolik lidí, kteří udělají první objednávku, využije příležitosti nabízenou společností Forever. V požadavcích na odměnu Eagle se kvantifikuje na základě uvedení dvou nových supervizorů.


Udržování: Počet opakovaných objednávek přicházejících z vaší spodní linie nám řekne, jak se vám daří udržovat klienty. V požadavcích na odměnu Eagle se to počítá na základě 720 kreditů potřebných k získání odměny.


Produktivita: Používat více produktů a dělit se o více produktů - to je způsob, jakým můžeme popsat tuto oblast 4 KLÍČOVÝCH principů. Měří se podle velkoobchodní hodnoty všech vašich objednávek v rámci vašeho podnikání dělené počtem lidí, kteří zadali objednávku. V požadavcích na odměnu Eagle to lze vyhodnotit na základě dosažení 100 nových kreditů během budování a rozšiřování vašeho podnikání.


Rozvoj: Jde o měření toho, nakolik se vaše podnikání se společností Forever rozvíjí. Plní FBO ve vaší spodní linii marketingový plán a získávají odměny? Vytváříte ve své spodní linii nové Eagle manažery?


Jak zřejmě tušíte, pokud se budete příliš soustředit na jeden aspekt uvedených 4 KLÍČOVÝCH principů nebo jiné oblasti nebudete věnovat dostatečnou pozornost, vaše podnikání nebude v rovnováze. Pokud se budete každému ze 4 KLÍČOVÝCH principů věnovat stejně, budete lépe dohlížet na zdraví svého podnikání a nabízet příležitosti k růstu a zlepšování.
Ať vás to neodradí, pokud jste se letos nekvalifikovali na Eagle manažera. Namísto toho se důkladně zamyslete nad tím, v jakých ze 4 KLÍČOVÝCH principů se můžete zlepšit. Co můžete udělat, aby se vaše podnikání se společností Forever dostalo do rovnováhy? Nemohu se dočkat, až  vás uvidím na vzestupu!


Usmívejte se,


Gregg Maughan
Prezident, Forever Living Products

Související produkty