Budujte svoje podnikanie vyvážene

Cieľom spoločnosti Forever nie je len pomáhať ľuďom nájsť rovnováhu vo svojom živote. Je to aj spoločnosť, ktorá dokazuje, že pomocou harmónie možno dosiahnuť veľký úspech. Keď sme chceli v roku 2011 zaviesť odmenu v podobe Eagle manažéra, vedeli sme, že musí našim FBO pomôcť v každej oblasti ich podnikania. Jej úlohou bolo podporovať ich v tom, aby našli rytmus a rovnováhu, vďaka ktorým získajú dynamiku a dosiahnu úspech.


Naši Eagle manažéri sú dôkazom toho, že rovnováha prináša výsledky. Splnením všetkých kľúčových požiadaviek odmeny dosiahnu rovnovážny stav, ktorý posúva ich podnikanie dopredu. Tieto kľúčové požiadavky sú: spolu nazbierať najmenej 720 kreditných bodov, z čoho je aspoň 100 nových a osobne sponzorovať a rozvíjať dve nové línie supervízorov počas kvalifikačného obdobia tejto odmeny, zostať aktívny a kvalifikovať sa na Leadership Bonus.


Tieto kľúčové požiadavky sú založené na 4 KĽÚČOVÝCH princípoch spoločnosti Forever: nábor, udržiavanie, rozvoj a produktivita – čo je spôsob, vďaka ktorému môžeme ako spoločnosť i ako jednotlivci merať rovnováhu.


 


Nábor: Meriame ho podľa toho, koľko ľudí, ktorí spravia prvú objednávku, využije príležitosť ponúkanú spoločnosťou Forever. V požiadavkách na odmenu Eagle sa kvantifikuje na základe uvedenia dvoch nových supervízorov.


 


Udržiavanie: Počet opakovaných objednávok prichádzajúcich z vašej spodnej línie nám povie, ako sa vám darí udržiavať klientov. V požiadavkách na odmenu Eagle sa to počíta na základe 720 kreditov potrebných na získanie odmeny.


 


Produktivita: Používať viac produktov a deliť sa o viac produktov – to je spôsob, akým môžeme opísať túto oblasť 4 KĽÚČOVÝCH princípov. Meria sa podľa veľkoobchodnej hodnoty všetkých vašich objednávok v rámci vášho podnikania delené počtom ľudí, ktorí zadali objednávku. V požiadavkách na odmenu Eagle to možno vyhodnotiť na základe dosiahnutia 100 nových kreditov počas budovania a rozširovania vášho podnikania.


 


Rozvoj: Ide o meranie toho, nakoľko sa vaše podnikanie so spoločnosťou Forever rozvíja. Plnia FBO vo vašej spodnej línii marketingový plán a získavajú odmeny? Vytvárate vo svojej spodnej línii nových Eagle manažérov?


 


Ako zrejme tušíte, ak sa budete príliš zameriavať na jeden aspekt uvedených 4 KĽÚČOVÝCH princípov alebo inej oblasti nebudete venovať dostatočnú pozornosť, vaše podnikanie nebude v rovnováhe. Ak sa budete každému zo 4 KĽÚČOVÝCH princípov venovať rovnako, budete lepšie dohliadať na zdravie svojho podnikania a ponúkať príležitosti rastu a zlepšovania.


Ak ste sa tento rok nekvalifikovali na Eagle manažéra, nech vás to neodradí. Namiesto toho sa dôkladne zamyslite nad tým, v ktorých zo 4 KĽÚČOVÝCH princípov sa môžete zlepšiť. Čo môžete urobiť, aby sa vaše podnikanie so spoločnosťou Forever dostalo do rovnováhy? Neviem sa dočkať, kedy vás uvidím na vzostupe!


 


Usmievajte sa,


 


Gregg Maughan


Prezident, Forever Living Products