Aan een nalatenschap werken

‘Het doel van dit leven is niet alleen om gelukkig te zijn. Het is ook om nuttig, eerzaam en medelevend te zijn, en om zo goed te leven dat je iets van een verschil hebt gemaakt.'


 


-Ralph Waldo Emerson


De afgelopen weken heeft de Forever-familie enkele grote verliezen geleden: diverse Forever Business Owners, een koploper in onze branche, en een Country Manager. Ik kan niet onder woorden brengen hoe verdrietig dit nieuws mij maakte, en hoeveel ik heb gedacht aan hun vrienden en familieleden die nu een moeilijke tijd doormaken. Denkend aan deze mensen, de afgelopen paar weken, viel mij de indruk op die ieder van hen op onze Forever-familie en op de wereld heeft gemaakt.


Met hun medeleven, harde werken en toegewijde inzet om andere mensen te helpen, hebben zij een nalatenschap achtergelaten die een domino-effect op hun gemeenschap, land en zelfs de wereld zal hebben. Hoewel wij geschokt waren toen we hoorden dat ze waren heengegaan, blijft hun nalatenschap bestaan omdat zij anderen gediend hebben.


Eén van die mensen was het ultieme voorbeeld van vastberadenheid. Hij bouwde een succesrijke Forever business op in een van onze grootste landen – althans, een land groot in vierkante kilometers, maar met een lage bevolkingsdichtheid. Als je dichtstbijzijnde buren kilometers ver weg zijn, op ruig en schaars begroeid terrein, moet je jarenlang elke dag heel hard werken om een succesvolle business op te bouwen. Je moet toegewijd zijn en heel hard werken. Elke kilometer die hij aflegde om anderen over zijn passie voor de producten en de business van Forever te vertellen, ging deel uitmaken van zijn nalatenschap.


Een van de andere FBO's vestigde ons bedrijf in een nieuw land en baande daar de weg. Met zijn vriendelijkheid en gedrevenheid bracht hij veel FBO’s ertoe om succes te hebben. En toch vond hij het niet nodig om zelf voor het voetlicht te staan. Hij zag in hoeveel waarde erin schuilt om het succes van anderen te vieren, en ze een zetje te geven zodat ze hun dromen kunnen verwezenlijken. Elke glimlach, elk vriendelijk woord, elke waarde die hij aan een nieuwe Forever Business Owner meegaf, ging deel van zijn nalatenschap uitmaken.


Soms hebben we het geluk om iemand op ons pad te vinden met een buitengewoon enthousiaste geest. Dit lid van de Forever-familie werd al snel een leidster in onze business. Niet alleen in haar eigen land, maar over de hele wereld. Haar passie was erg aanstekelijk, haar geloof in het opbouwen van de mensen om haar heen was onwankelbaar, en met die twee eigenschappen stak ze iedereen aan die het geluk had om haar te horen spreken. Ieder met wie ze haar kennis en inspiratie deelde, blijft aan haar nalatenschap toevoegen.


De lessen die anderen van deze mensen hebben geleerd, zijn legio. Wij hebben allemaal dagelijks een geweldige kans om aan onze eigen nalatenschap toe te voegen. Elke keuze die we maken, elk leven dat we raken, elk leven dat het onze raakt, leidt tot betrekkingen en indrukken die werkelijk het verschil kunnen uitmaken tussen een leven dat we alleen maar geleid hebben, en een leven dat we góed geleid hebben.

Forever Yours,

Rex Maughan

Gerelateerde Producten