Budování odkazu

"Smyslem života není jen být šťastný. Je jím i být užitečný, čestný a soucítit s ostatními, abyste přinesli do života nějakou změnu díky tomu, že jste nejen žili, ale že jste žili dobře. "


     -Ralph Waldo Emerson


Rodina Forever utrpěla v uplynulých týdnech obrovské ztráty - odešly Forever Business Owneři, odešel vedoucí v našem odvětví, odešla Country manažerka. Ani vám nemohu popsat, jaký jsem byl smutný, když jsem se to dozvěděl, a kolik jsem v těchto těžkých časech přemýšlel o jejich přátelích a rodinách. Jak jsem tak během předchozích týdnů uvažoval o každém z těchto lidí, hluboce mě zasáhl dojem, který každý z nich zanechal v naší rodině Forever a ve světě.Díky svému soucitu, tvrdé práci a snaze pomáhat ostatním zanechal každý z nich odkaz, který se bude šířit v jejich komunitách, v jejich státech a vlastně na celém světě. Ačkoli námi otřásla zpráva o jejich odchodu, díky této službě ostatním žije jejich odkaz nadále.Jeden z těchto lidí byl skutečným zhmotněním odhodlání. Vybudoval úspěšné podnikání se společností Forever v jednom z našich největších států z hlediska rozlohy, ale nejmenší, pokud jde o hustotu obyvatelstva. Když jsou vaši nejbližší sousedé vzdálení několik mil napříč drsným a řídce osídleným terénem, ​​musíte na budování úspěšného podnikání každý den velmi tvrdě pracovat několik let. Musíte mít zanícení a tvrdě pracovat. Každá míle, kterou prošel, aby se podělil o svou vášeň pro produkty a podnikání společnosti Forever, je součástí jeho odkazu.Další zas otevřel jeden z našich států a vybudoval novou cestu. Jeho laskavost a elán přímo vedly k úspěchu mnoha FBO, on však nikdy nevyhledával světlo reflektorů. Pro něj mělo cenu oslavovat úspěch ostatních a povzbuzovat je v plnění snů. Každý úsměv a milé slovo, každá hodnota vštípena novému FBO jsou další částí tohoto odkazu.Někdy máme to štěstí, že se setkáme s někým, jehož duch se zdá být větší než sám život. Tato členka rodiny Forever se rychle stala vůdkyní našeho podnikání nejen ve svém státě, ale na celém světě. Její zanícení bylo skutečně nakažlivé, její víra v rozvoj lidí kolem ní byla neoblomná. Toto zanícení a víra se šířily jako oheň a přeskočili na každého, kdo měl to štěstí, že ji slyšel mluvit. Její odkaz dále rozvíjí každý, s kým se podělila o své poznatky a inspiraci.Tito lidé nás toho mnoho naučili. Všichni máme každý den skvělou příležitost vytvářet své vlastní odkazy. Každé naše rozhodnutí, život, kterého se dotkneme, a život, který se dotkne nás, to všechno jsou spojení a dojmy, které vytvářejí rozdíl mezi tím, zda jsme život jen přežili, nebo zda jsme ho přežili dobře.Navždy váš,


Rex Maughan
Generální ředitel, Forever Living Products

Související produkty