Budovanie odkazu

„Zmyslom života nie je len byť šťastný. Je ním aj byť užitočný, čestný a súcitiť s ostatnými, aby ste priniesli do života nejakú zmenu vďaka tomu, že ste nielen žili, ale že ste žili dobre.“


-Ralph Waldo Emerson


Rodina Forever utrpela v uplynulých týždňoch obrovské straty – odišli Forever Business Owneri, odišiel vedúci v našom odvetví, odišla Country manažérka. Ani vám neviem opísať, aký som bol smutný, keď som sa to dozvedel, a koľko som v týchto ťažkých časoch premýšľal o ich priateľoch a rodinách. Ako som tak počas predchádzajúcich týždňov uvažoval o každom z týchto ľudí, hlboko ma zasiahol dojem, ktorý každý z nich zanechal v našej rodine Forever a vo svete. 

Vďaka svojmu súcitu, tvrdej práci a snahe pomáhať ostatným zanechal každý z nich odkaz, ktorý sa bude šíriť v ich komunitách, v ich štátoch a vlastne na celom svete. Hoci nami otriasla správa o ich odchode, vďaka tejto službe ostatným žije ich odkaz naďalej.

Jeden z týchto ľudí bol skutočným zhmotnením odhodlania. Vybudoval úspešné podnikanie so spoločnosťou Forever v jednom z našich najväčších štátov z hľadiska rozlohy, ale najmenších, pokiaľ ide o hustotu obyvateľstva. Keď sú vaši najbližší susedia vzdialení niekoľko míľ naprieč drsným a riedko osídleným terénom, musíte na budovaní úspešného podnikania každý deň veľmi tvrdo pracovať niekoľko rokov. Musíte mať zanietenie a tvrdo pracovať. Každá míľa, ktorú prešiel, aby sa podelil o svoju vášeň pre produkty a podnikanie spoločnosti Forever, je súčasťou jeho odkazu.

Ďalší zas otvoril jeden z našich štátov a vybudoval novú cestu. Jeho láskavosť a elán priamo viedli k úspechu mnohých FBO, on však nikdy nevyhľadával svetlo reflektorov. Pre neho malo cenu oslavovať úspech ostatných a povzbudzovať ich v plnení snov. Každý úsmev a milé slovo, každá hodnota vštepená novému Forever Business Ownerovi sú ďalšou časťou tohto odkazu.

Niekedy máme to šťastie, že sa stretneme s niekým, koho duch sa zdá byť väčší ako sám život. Táto členka rodiny Forever sa rýchlo stala líderkou nášho podnikania nielen vo svojom štáte, ale na celom svete. Jej zanietenie bolo skutočne nákazlivé, jej viera v rozvoj ľudí okolo nej bola neoblomná. Toto zanietenie a viera sa šírili ako oheň a preskočili na každého, kto mal to šťastie, že ju počul rozprávať. Jej odkaz ďalej rozvíja každý, s kým sa podelila o svoje poznatky a inšpiráciu. 

Títo ľudia nás toho mnoho naučili. Všetci máme každý deň skvelú príležitosť vytvárať svoje vlastné odkazy. Každé naše rozhodnutie, život, ktorého sa dotkneme, a život, ktorý sa dotkne nás, to všetko sú spojenia a dojmy, ktoré vytvárajú rozdiel medzi tým, či sme život len prežili, alebo či sme ho prežili dobre. 

Navždy váš,

 

Rex Maughan

Generálny riaditeľ, Forever Living Products

Súvisiace produkty