Een fundering creëren die blijvend is

In de nasleep van de orkanen die Amerika en de Caribbean recentelijk hebben geraakt, willen Ruth, de hele Forever organisatie en ik ons medeleven betuigen aan al die mensen die hun geliefden hebben verloren, hun huis zijn kwijtgeraakt of op andere manieren getroffen zijn. Het is in deze tijden dat we ons realiseren hoe veerkrachtig we als gemeenschap kunnen zijn en hoe krachtig het is om samen te werken. Maar, ik moest ook denken aan een ander verhaal. De voorbereidingen die door vele stads- en staatsfunctionarissen vooraf werden getroffen, helpen bewijzen dat lange termijn denken en handelen vele malen effectiever is dan korte termijn inspanningen.

“Keer op keer hebben we bewezen dat een business die diep geworteld is, versterkt en gebouwd op een solide fundering een
business is die overleeft.” Plannen is essentieel. Anders zijn acties en beslissingen slechts snelle oordelen die desastreus kunnen uitpakken. Bij het volgen van het nieuws luisterde ik naar deze functionarissen die vertelden over hoe hun planning bestond uit
niet alleen weken, maar het jarenlang ontwikkelen van strategieën voor deze gemeenschappen ter voorbereiding op tijden zoals deze. Elk jaar opnieuw doorlopen en versterken zij hun plannen om er zeker van te zijn dat ze goed voorbereid zijn, ook als de stormen niet heel groot zijn. Deze lange termijn planning is wat gemeenschappen en mensen bijzonder sterk maakt. Sterk genoeg om de onmiddellijke effecten van elke orkaan te weerstaan. Belangrijker nog: het geeft hen de kracht om achteraf opnieuw op te bouwen, ondanks de schade die ze niet konden voorkomen.

Onderdeel van de planning is het ontwikkelen van gebouwen en infrastructuren die bedacht zijn op orkanen. Zij zijn gebouwd om in sterke wind en stormen te blijven staan zodat ze kunnen beschermen wat belangrijk is. 

Wanneer u iets waardevols hebt dat u wilt beschermen, welke inspanning bent u dan bereid te leveren? Hoe ver bent u bereid te gaan om de veiligheid te verzekeren? Als een Forever Business Owner is het belangrijk om uw business te beschermen, en daarmee alle inspanningen die u daarvoor geleverd hebt. De sleutel is het creëren van een goede fundering en structuur zodat u de veranderingen in de economie of welke uitdaging dan ook aankunt gedurende uw Forever reis.

Keer op keer hebben we bewezen dat een business die diep geworteld is, versterkt en gebouwd op een solide fundering een
business is die overleeft. Wat u dient te doen is uw infrastructuur ontwikkelen en bouwen om bestand te zijn tegen welke externe krachten dan ook. U dient uw business te versterken met een team dat deze zelfde waarden deelt. Het gaat niet alleen om de moed om te midden van een storm op te staan, maar ook het hebben van de
moed en de vooruitziende blik om te plannen voor wat nog niet gebeurd is.

Hartelijk bedankt aan iedereen die Forever Giving heeft gesteund voor de slachtoffers van de orkanen. Dankzij uw vrijgevigheid heeft
Forever Giving kunnen doneren aan Rise Against Hunger en daarmee geholpen om vele duizenden maaltijden naar de getroffene gebieden te sturen. Forever zal blijven helpen, op elke mogelijke manier, en uw bijdrage helpt ons enorm in het verschil voor nu en de toekomst te maken.

Forever Yours,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Gerelateerde Producten