Pronađi ravnotežu u svom poslu

Postoji jedna dečja pesma koju su možda neki od vas i čuli. U njoj su dva lika, Henri i Liza koji pričaju o probušenoj kofi. Ova pesma opisuje jedan zastoj: Henri ima jednu probušenu kofu i Liza mu govori da je treba popraviti. Da bi popravili probušenu kofu, potrebna im je trska, koju bi mogli da iseku samo sekirom. Sekiru bi prvo trebalo naoštriti, a za oštrenje sekire potrebno je nakvasiti konopac, za šta im je potrebna voda. Problem je što Henri jedino sa probušenom kofom može da donese vodu.


Kakve to sve veze ima sa gradnjom posla u Foreveru? Jednostavno - za uspeh na duže staze potrebna je ravnoteža. Postoje četiri osnovnа koraka na čiju ravnotežu treba da obratiš pažnju: učlanjivanje, zadržavanje, produktivnost i razvoj. Ako mnogo ljudi učlaniš, a oni ne budu na duže staze zainteresovani za mogućnost koji nudi Forever, onda ćeš manje biti na dobitku, baš kao i Henri koji u probušenu kofu sipa vodu i koliko god puta pogleda i očekuje da će kofa biti puna, uvek se razočara.  


Sastavni deo napretka u poslu je to da se uveriš da si preduhitrio nastanak rupe i da popraviš ono što nailazi. Da vidimo koje su tri najčešće “rupe” koje se javljaju u tvom poslu i kako da ih zaobiđeš - saniraš!


Nedosledno praćenje: Konstantno prati svoje klijente i nove Forever poslovne saradnike! Budi siguran u to, da svi imaju ono što im je potrebno! Za potrošače (svakog ponaosob) sastavi jedan pregledan podsetnik koja može da se prati i koja je u pisanoj formi! Ne pozivaj se na svoju memoriju, jer može da se desi puno specifičnosti i sigurno nije jednostavno setiti se ko je šta kupovao i kome je šta trenutno potrebno.


Nerealna očekivanja: Ne obećavaj stvari koje ne želiš, ili koje ne možeš da ispuniš! Bolje izgubi jednog potrošača ili jednog potencijalnog poslovnog partnera, nego da “previše obećavaš sebi”, a da malo ostvaruješ. U našem biznisu ne postoje zaobilazni putevi. Nema potrebe da nekome dajemo niže cene, da bi ostvarili jedan nivo više, ili da se oslanjamo na nerealna očekivanja u odnosu na nekoga.


Nedelotvorna komunikacija: Budi siguran da tvoj tim zna šta se dešava. Svakoga poseti sa relevantnim i pozitivnim informacijama vezanim za njega samog! Uveri se u to, da poruku prenosiš na pravi način! Pravilna predaja informacija je jedna vrsta planirane strategije kako bi se zaobišli mogući nesporazumi. I naravno, ne usmeravajmo nikoga na pogrešan put!


Siguran sam u to da ako usavršavate samo ove tri stavke (samim tim dovedete četiri osnovne činjenice u ravnotežu), onda će to biti veoma plodonosno za vaš biznis. Suština je da ako radite po ovim pravilima, nema potrebe da pričamo o probušenoj kofi, već o tome gde možete da pronađete još veću kofu, jer je ova koju imate kod vas već prepuna!


Budite uvek nasmejani,


Gregg Maughan