Vytvoření rovnováhy ve vašem podnikání

Znám jednu dětskou říkanku a vy ji možná také znáte. Je o dvou dětech, Henrym a Líze, které mluví o děravém vědru. Říkanka vypráví o zamotané situaci - Henry má děravé vědro a Líza mu říká, aby ho opravil. K opravě vědra potřebuje slámu. Když chce slámu, musí použít kosu. Kosa je tupá a je třeba ji nabrousit. Brusný kámen musí být mokrý. Aby ho Henry mohl namočit, musí mít vodu. Vodu získá jedině, když použije vědro. Ale vědro má ve dně díru...


Co to má společného s budováním podnikání ve Forever? Dlouhodobý úspěch je založen o rovnováze. Musíte usilovat o rovnováhu mezi čtyřmi základními principy, kterými jsou získávání nových FBO, retence (jejich udržení), produktivita a rozvoj. Pokud získáte pro své podnikání hodně spolupracovníků, ale jejich zájem bude velmi malý, získáte málo i vy. Podobně jako Henry, naberete hodně vody do vědra, ale když ho vytáhnete a podíváte se do něj, uvidíte jí tam velmi málo a budete zklamaní.


Část vašeho podnikání zahrnuje i opravování děr a snahu o jejich předcházení. Zde jsou tři nejčastější “díry”, které při svém podnikání můžete potkat::


Slabá zpětná vazba: Komunikujte se svými FBO a zákazníky často. Ujistěte se, že mají vše, co potřebují. Nastavte si přesný, ale maximálně personalizovaný harmonogram kontaktování vašich zákazníků. Nespoléhejte se pouze na svou paměť, protože mnoho setkání a stresu může mít negativní vliv na vaši paměť.


Nereálná očekávání: Nedávejte sliby, které nemůžete nebo nejste schopni splnit. Je lepší ztratit zákazníka nebo potenciálního FBO, než slibovat nesplnitelné nebo objednávat nedoručitelné. V našem podnikání neexistují zkratky. Nepotřebujete dávat slevy nebo slibovat nereálný osobní postup.


Neefektivní komunikace: Zajistěte, aby vaše skupina vždy věděla, co se aktuálně děje. Dejte jim veškeré relevantní informace, které můžete a o kterých víte. Ujistěte se, že podáváte zprávu své skupině opravdu efektivně. Předávání informací by mělo probíhat podle strategického plánu a měli byste předcházet matoucím a zavádějícím stavům.


Jsem přesvědčen, že pokud budete pracovat s těmito třemi problémy a vytvoříte rovnováhu mezi všemi čtyřmi principy, bude to mít silný a nesmírně pozitivní vliv na vaše podnikání. Pak se budeme moci vyhnout příběhům o děravém vědru a zaměřit se na hledání většího vědra, aby to malé už neprotékalo!


Vždy s úsmevom,


Gregg Maughan 
Prezident Forever Living