Príprava misie

Tak a máme tu nový rok! Už ste si iste dali novoročné predsavzatia a rozmýšľali o tom, čo by ste chceli dosiahnuť v roku 2018. Je to základný predpoklad každého úspešného Forever Business Ownera. Či je vaším cieľom získať Forever F.I.T. alebo zdvojnásobiť predaj, ciele nás robia silnejšími a zvyšujú pravdepodobnosť, že v živote dosiahneme to, čo chceme. Hlavná časť procesu stanovovania cieľov, na ktorú často zabúdame alebo ju ignorujeme, je tvorba hlavných princípov alebo vyhlásenie osobnej misie.


V spoločnosti Forever máme vyhlásenie misie, ktorým sa riadime roky. Usmerňuje nás počas rozhodovania o marketingovom pláne, o produktoch a stimuloch. A čo je dôležitejšie, pomáha nám pestovať prostredie a kultúru, v ktorej spoločnosť Forever prosperuje už takmer 40 rokov. Naše vyhlásenie misie vyjadruje, ako robíme veci ako spoločnosť, a v nasledujúcich piatich rokoch nás bude usmerňovať na našej ceste k dosiahnutiu cieľa dvojnásobného predaja.


Naša misia: Vytvoríme ziskové prostredie, v ktorom sa jednotlivci môžu stať dôstojným spôsobom tým, čím chcú byť. Prostredie, v ktorom sa riadime bezúhonnosťou, empatiou a vtipom. Vytvoríme a budeme si pestovať vášeň a dôveru v našu spoločnosť, v naše produkty a  v naše odvetvie. Budeme hľadať vedomosti a rovnováhu a predovšetkým budeme mať odvahu pri vedení našej spoločnosti a našich Forever Business Ownerov.

Na začiatku roka 2018 budete veľa počuť o našich hlavných oblastiach zamerania na nasledujúcich päť rokov – aloe vera, zdokonaľovanie produktov, nárast predaja o 15 %, zaangažovanie tých správnych ľudí a informovanie o tom, prečo sme hrdo Forever Proud. Možno ste od nás už v minulosti počuli, že najdôležitejší sú naši FBO. Vy ste dôvod, prečo spoločnosť Forever naďalej prekvitá na celom svete, preto je našou povinnosťou klásť vaše potreby na prvé miesto. V záujme toho sa musíme zameriavať na hodnoty, ktoré sľubujeme v našom vyhlásení misie – vytvoriť spoločnosť, v ktorej budete prosperovať a ktorá vás bude odvážne viesť k plneniu vašich snov. 

Vyhlásenie našej misie majú naši pracovníci v centrále na očiach každý deň – nachádza sa pred vstupom do výťahov vedúcich do budovy. Vidia ho každý deň, no nielen to – oni ním žijú a dýchajú. Mnohí sa ho naučili naspamäť. Je to pravda! Keď najbližšie stretnete nejakého pracovníka spoločnosti Forever, môžete ho vyskúšať.

Človek sa totiž bez toho, aby videl vyhlásenie misie každý deň, nechá ľahko rozptýliť. Ak ho máme napísané na nejakom viditeľnom mieste, pre našu myseľ je jemným pripomenutím toho, že niekedy stresujúce alebo dlhé pracovné dni majú zmysel. Ľudia s nami počítajú.

Január je vhodný mesiac na to, aby sme sa na naše ciele pozreli inými očami a trocha prehĺbili svoju osobnú misiu. Vyzývam vás, aby ste si napísali vlastné vyhlásenie misie. Nemusí byť dlhé, ale musí byť pravdivé. Musí vám pripomínať to, v čo veríte a aký je zmysel vášho konania. Pozrite sa naň každý deň, aby ste pokračovali správnym smerom a dosiahli svoje ciele na nasledujúcich 5 rokov a na ďalšie obdobie.  

Šťastný nový rok!

Usmievajte sa naďalej,
Gregg Maughan 

Súvisiace produkty