Poslouchejte svůj vnitřní hlas

Albert Einstein jednou řekl: "Věřím v intuici a inspiraci. Fantazie je důležitější než znalosti, protože dokud znalosti jsou omezené, fantazie dokáže obsáhnout celý svět a podněcuje pokrok, stojí u zrodu evoluce. "


Překvapuje vás, že jeden z nejbrilantnějších mozků všech dob a vynikající vědec prohlašoval, že fantazie je důležitější než znalosti? Přestože je tomu možná těžké uvěřit, i nehmatatelné věci, jako například "pocit v kostech", pomáhají řídit váš podnik, a dokonce hrají velmi důležitou roli.


O Einsteinovi bylo známo, že se často vracel ke svým snům a objevil díky nim mnoho vědeckých teorií. Zatímco intuice nám nemusí připadat jako nejpraktičtější metoda rozhodování, obchodní lídři chápou, jak důležité je naslouchat tomu "pocitu v kostech" ne jen proto, aby jim pomohl uspět, ale také proto, aby byli schopni ještě více ovlivnit svět kolem sebe.


Často přišly období, kdy mi Rex dokazoval, jakou sílu má, když posloucháme tento vnitřní hlas. Intuitivní lídři jako Rex jsou v mnohém výjimeční. Daří se jim dokonce i tehdy, pokud jim někdo řekne, že uspět nemohou. Řídí se
vlastní vizí a rozhodují se s jistotou. Nejdůležitějším vůdčím rysem, který jsem se od něho v souvislosti s rozhodováním naučil, je schopnost klást správné otázky a být si jistý, že si můžete stát za každým rozhodnutím, které děláte. Tato jistota neznamená schopnost vypočítat si, zda je rozhodnutí dobré nebo špatné, ačkoli jsou chvíle, kdy ani toto není jednoduché. Ne, nejtěžší rozhodnutí jsou ty, které musíte vycítit z vnitřku.


Když se Rex zaměřil na odvětví multi-level marketingu, věděl, že se v něm skrývá síla. Co ještě musel pochopit, byla neuvěřitelná síla Aloe Vera. Postupně zjišťoval, jaký bude finální produkt, mimochodem světový fenomén, o čem tehdy ještě netušil. A pochyboval. Odpůrci na něj tlačili, nechali se slyšet, že takový druh podnikání neuspěje.


Avšak nic není pro FBO tak důležité jako silná víra. Selhání je v některých případech nezbytné. A úplně nejdůležitější instinkt, na který se můžete spoléhat je ten, který vám říká, že děláte přesně to, co dělat musíte a máte. Pokud si to dokážete představit jako součást vlastní budoucnosti, může se to splnit.


Rok 2018 je pro značku Forever klíčový. Zatímco se připravujeme na to, jaké vám ukážeme inovace a nové produkty na Global Rally, musíme poslouchat svůj vnitřní hlas. Bez něj bychom nebyli tam, kde jsme nyní, a značka Forever by se určitě neposouvala vpřed. Nacházejte způsoby a nechte fantazii, aby inspirovala vaše vlastní podnikání. Naslouchejte vlastní intuici a dalších 40 let bude stejně vzrušujících jako ty předchozí.


Vždy s úsměvem,
Gregg Maughan