Нова политика – полетете още по-високо със своите Мениджъри ОРЕЛ

От деня на създаването на компанията градим бизнеса на Форевър върху основата на иновациите и стремежа да помагаме на другите. Непрестанният ни растеж и успехи изискват постоянно да се усъвършенстваме. Това означава не само да сме в авангарда на технологиите при производството на всеки продукт, но и да правим всичко по силите си, за да създаваме нови възможности за собствениците на Форевър бизнес.


Затова сме изключително щастливи да ви запознаем с въодушевяващо допълнение към нашия доказал се във времето маркетингов план! То ще позволява на Мениджърите да растат в ниво с Мениджърите ОРЕЛ от своите мрежи.


От настоящия квалификационен период за програма Мениджър ОРЕЛ (2018-2019 г.) всеки Мениджър и нагоре ще може да изкачва следващите стъпала, като събира в екипа си мрежи с Мениджъри ОРЕЛ, когато самият той изпълнява основните изисквания на програма ОРЕЛ. Нека си ги припомним…


Основни изисквания


  • 720 бонусни точки сумарен обем в страната на местоживеене
  • 100 НОВИ бонусни точки глобално
  • лично спонсориране и съдействие за развитието на две нови Супервайзорски мрежи
  • активност всеки месец
  • квалификация за лидерски бонус всеки месец, в който сте Мениджър

За да започнат ОРЛИТЕ в мрежата ви от предишни години да се зачитат за издигането ви в нивата над Мениджър, е достатъчно вие лично да изпълните основните изисквания. Така ще отключите всички мрежи с Мениджъри ОРЕЛ под вас от началото на програма ОРЕЛ през 2011 г. В края на квалификационния период за Мениджър ОРЕЛ ще можете да добавите към общия си сбор всяка своя отделна мрежа с Мениджър ОРЕЛ от всяка година от 2011-а досега, в която самите вие сте изпълнили основните изисквания. Така ще можете да се изкачвате в маркетинговия план.


Новата политика влиза в сила и ще бъде активна и занапред, така че дори да не изпълните основните изисквания за ОРЕЛ през настоящия квалификационен период, ще имате възможност да го направите догодина и така да отключите своите мрежи с ОРЕЛ от предишните години. Всяка отделна мрежа с ОРЕЛ се брои еднократно във вашия сбор дори в нея да е имало повече от един Мениджър ОРЕЛ.


Дори през дадена година да не се квалифицирате като Мениджър ОРЕЛ, ако изпълните основните изисквания на програмата, новите ви мрежи с ОРЛИ ще се добавят към общия ви сбор в края на квалификационния период на програмата. Ето колко мрежи с Мениджъри ОРЕЛ трябва да съберете за всяко ниво…


Квалификация със сбор от мрежи с Мениджъри ОРЕЛ


Сеньор – 1 мрежа с ОРЕЛ


Соринг – 3 мрежи с ОРЕЛ


Сапфир – 6 мрежи с ОРЕЛ


Диамант-Сапфир – 10 мрежи с ОРЕЛ


Диамант – 15 мрежи с ОРЕЛ


Двоен Диамант – 25 мрежи с ОРЕЛ


Троен Диамант – 35 мрежи с ОРЕЛ


Диамант-Центурий – 45 мрежи с ОРЕЛ


Съществуващата политика за издигане в нива от Сеньор Мениджър нагоре остава в сила без промени, но двата варианта за израстване не могат да бъдат комбинирани.


Готови сте за издигане, но все още имате въпроси? Свържете със своя спонсор или с регионалния си Форевър офис. 

Свързани продукти