Nove odredbe: Uzletite još više sa Eagle menadžerima

Od prvog dana Forever je sazdan na temeljima inovativnosti i želje da se pomogne drugima. Naš neprekidni rast i uspeh zahteva i stalno unapređivanje. Ovo znači da se moramo potruditi da ostanemo na putu praćenja tehnološkog napretka što se tiče svih proizvoda. To takođe znači da moramo da učinimo sve da pružimo nove šanse našim Poslovnim saradnicima.


Zbog toga sada imamo zadovoljstvo da objavimo jedan zanimljiv dodatak našem oprobanom marketing planu koji dozvoljava menadžerima i pozicijama iznad menadžera da napreduju uz pomoć Eagle menadžera iz svoje strukture. Evo kako to funkcioniše: 


Počevši od kvalifikacionog perioda za Eagle menadžere koji je trenutno u toku (2018-2019), menadžeri i pozicije iznad mogu napredovati kroz pozicije razvijajući Eagle menadžerske linije uz uslov da ispune osnovne zahteve kvalifikovanja za Eagle menadžera.


Osnovni zahtevi


  • 720 bodova u jednoj operativnoj kompaniji
  • 100 novih bodova bilo gde
  • Sponzorisati i razviti 2 nova supervizora bilo gde
  • Aktivitet svakog meseca
  • Biti kvalifikovan za liderski bonus svakog meseca otkad ste menadžer

Da biste mogli da računate vaše Eagle menadžer strukture u svrhe napredovanja ka višim menadžerskim pozicijama, sve što treba da uradite jeste da ispunite ove određene zahteve. Ovo omogućuje da pripojite sve vaše Eagle menadžer strukture od početka Eagle menadžer programa 2011. Svaka Eagle menadžerska linija od 2011. godine do danas može se računati na kraju kvalifikacionog perioda za Eagle menadžere u svrhe napredovanja po menadžerskim pozicijama, ukoliko ste ispunili i osnovne zahteve.


Ove odredbe važe od sad pa nadalje, tako da u slučaju da ove godine ne ispunite osnovne zahteve, vi sve Eagle menadžerske linije iz prošlih godina možete da brojite u svrhu napredovanja tako što ćete ispuniti osnovne zahteve sledeće godine. Svaka Eagle linija će se brojati posebno u vašem zbiru, čak i ako imate više Eagle menadžera u jednoj strukturi..  


Ukoliko ispunite Eagle osnovne zahteve, čak i ako se ne kvalifikujete kao Eagle menadžeri, vaše Eagle linije će biti dodate tom zbiru, svake godine na kraju Eagle menadžer kvalifikacionog perioda. Evo koliko Eagle menadžerskih linija morate da skupite za svaki nivo:


Kvalifijacije uz pomoć broja Eagle linija


Senior – 1 Eagle linija


Soaring – 3 Eagle linije


Safir – 6 Eagle linija


D/Safir – 10 Eagle linija


Dijamant – 15 Eagle linija


D/Dijamant – 25 Eagle linija


T/Dijamant – 35 Eagle linija


C/Dijamant – 45 Eagle linija


Odredbe o napredovanju preko menadžera u prvoj liniji koje sada važe ostaju na snazi. Međutim, ova dva načina napredovanja ne mogu se kombinovati. Spremni ste da uzletite, ali imate dodatna pitanja? Pogledajte film ispod, preuzmite i pročitajte Često postavljana pitanja ili kontaktirajte sponzora ili lokalnu kancelariju. 

Povezani proizvodi