NOVÁ POLITIKA: Vzlietnite ešte vyššie s Eagle manažérmi

Spoločnosť Forever je od prvého dňa založená na základoch spočívajúcich v inovácii a pomoci ostatným. Náš pretrvávajúci rast a úspech si vyžaduje neustále zlepšovanie. To znamená, že musíme urobiť niečo viac než len naďalej prinášať v každom produkte tú najlepšiu technológiu. Znamená to tiež robiť všetko, čo vieme, aby sme našim FBO poskytovali nové príležitosti.

Preto sme radi, že môžeme informovať o doplnení nášho časom overeného marketingového plánu o niečo zaujímavé, vďaka čomu sa budú môcť manažéri a vyššie línie dostať vyššie so svojimi Eagle manažérmi spodnej línie.

Funguje to takto:

Počnúc týmto kvalifikačným obdobím na pozíciu Eagle manažéra (2018 – 2019) sa budú manažéri a vyššie línie môcť posunúť vyššie z pozície, na ktorú majú odznak, a to tak, že budú vytvárať línie Eagle manažérov a splnia kľúčové požiadavky na kvalifikovanie na Eagle manažéra.

Aby ste začali svoje spodné línie Eagle manažérov posúvať smerom k pozícii manažéra a vyššie, postačí, ak splníte kľúčové požiadavky. Týmto sa odomknú všetky vaše línie Eagle manažérov od začiatku programu Eagle manažérov v roku 2011. Na konci kvalifikačného obdobia na pozíciu Eagle manažéra bude možné pripočítať každú líniu Eagle manažérov od roku 2011 do súčasnosti, pri ktorej ste tiež splnili kľúčové požiadavky, aby ste sa mohli posunúť ďalej a získať nový odznak.

Táto nová politika sa posúva aktívne ďalej, čo znamená, že ak kľúčové požiadavky nesplníte tento rok, budete môcť odomknúť línie splnením kľúčových požiadaviek počas budúceho roka a započítať si svoje línie Eagle manažérov z minulosti. Každá línia Eagle manažérov sa bude vo vašom súhrne počítať ako 1, a to aj vtedy, keď máte v danej spodnej línii viacero Eagle manažérov.

HLAVNÉ POŽIADAVKY

• 720 CC celkom v jednej prevádzkovej spoločnosti

• 100 nových CC na globálnej úrovni

• Sponzorovanie a rozvoj 2 nových supervízorov na globálnej úrovni

• Aktívny každý mesiac

• Kvalifikácia na Leadership Bonus počas každého mesiaca v pozícii manažéra

Ak splníte kľúčové požiadavky programu Eagle, a to aj bez kvalifikovania na pozíciu Eagle manažéra, vaše nové línie Eagle manažérov sa k tomuto súhrnu pripočítajú každý rok na konci kvalifikačného obdobia na pozíciu Eagle manažéra. Nižšie uvádzame, koľko línií Eagle manažérov musíte na každej úrovni získať:

Kvalifikácia pomocou akumulovaných línií Eagle manažérov 

Senior – 1 Eagle línia 

Soaring – 3 Eagle línie 

Zafír – 6 Eagle línií 

D/Zafír – 10 Eagle línií 

Diamant – 15 Eagle línií 

D/Diamant – 25 Eagle línií 

T/Diamant – 35 Eagle línií 

C/Diamant – 45 Eagle línií

Politika posunu manažérov prvej generácie, ktorá platí v súčasnosti, sa nezmení. Tieto dva spôsoby posunu nahor však nie je možné kombinovať. Ste pripravení vzlietnuť, no máte ešte nejaké otázky? Kontaktujte svoju hornú líniu alebo pobočku vo svojom štáte.


 

Súvisiace produkty