Промени във фирмената политика

Новите политики предоставят още повече страхотни предимства на нашите собственици на Форевър бизнес! Направихме няколко промени, свързани с квалификацията за бонус „Скъпоценни камъни“, програма Мениджър ОРЕЛ в категория „Скъпоценни камъни“ и издигането до ниво Мениджър. Тези нови правила ще ви помогнат да печелите по-големи бонуси и ще съдействат на екипите ви да растат. Подгответе се да споделите тези чудесни изменения с всички в екипа си. 


Вече ще имате два начина да се квалифицирате за бонус „Скъпоценни камъни“ – чрез новата програма Мениджър ОРЕЛ за категория „Скъпоценни камъни“, или с 9/17/25 отделни Мениджърски структури в дълбочина с поне 25 б.т. Измененията в програма ОРЕЛ за Мениджъри „Скъпоценни камъни“ ще предоставят на тези лидери по-достъпен начин да се квалифицират за участие в Срещата на Мениджърите ОРЕЛ и ще им дадат възможност с това постижение автоматично да се квалифицират и за получаване на бонус „Скъпоценни камъни“.


И накрая – сега собствениците на Форевър бизнес вече могат да се издигнат до ниво Мениджър по два начина: със 120 лични и немениджърски бонусни точки в рамките на един или два последователни месеца, или със 150 лични и немениджърски бонусни точки в рамките на три или четири последователни месеца. 


Разяснение на промените в политиката


Мениджър ОРЕЛ от категория „Скъпоценни камъни“


Мениджърите „Скъпоценни камъни“ („Сапфир“ и нагоре) могат да се квалифицират като Мениджъри ОРЕЛ на по-ниско ниво в категория „Скъпоценни камъни“. Ако например Мениджър „Диамант“ има шестима Мениджъри ОРЕЛ в мрежата надолу, той/тя ще се квалифицира като Мениджър ОРЕЛ „Сапфир“. Собственик на Форевър бизнес, който се квалифицира като Мениджър ОРЕЛ „Сапфир“, „Диамант-Сапфир“ или „Диамант“, автоматично ще се квалифицира и за получаване на съответно 1%, 2% или 3% бонус „Скъпоценни камъни“, в страната си на местоживеене, за всички дванайсет месеца от май нататък, в които той/тя е квалифициран/а за получаване на лидерски бонус. Ако Мениджър „Скъпоценни камъни“ се квалифицира като Мениджър ОРЕЛ „Скъпоценни камъни“ на ниво по-ниско от неговата/нейната реална позиция в категория „Скъпоценни камъни“ (т.е. Мениджър „Диамант“, който се квалифицира като ОРЕЛ „Сапфир“), той/тя ще получава процента на бонус „Скъпоценни камъни“, съответстващ на неговата/нейната квалификация за ОРЕЛ, с изключение на месеците, в които той/тя се квалифицира за получаване на по-висок процент, както е описано в политиката за бонус „Скъпоценни камъни“ (виж раздел 9 от Фирмената политика). 


Тази политика влиза в сила незабавно, за да може всеки СФБ, който се квалифицира като ОРЕЛ „Скъпоценни камъни“ до края на април 2018 г., да има право да започне да получава бонус „Скъпоценни камъни“ от началото на май 2018 г.


Това е отличен стимул за Мениджърите „Скъпоценни камъни“ да си поставят за цел да се квалифицират в програма Мениджър ОРЕЛ. Бонусът „Скъпоценни камъни“ може значително да повиши общия месечен доход.


Квалификация за бонус „Скъпоценни камъни“


От май 2019 г. вече няма да можете да се квалифицирате за бонус „Скъпоценни камъни“ с 9, 17 и 25 Активни Мениджъри на първа линия. След тази дата квалификацията за бонус „Скъпоценни камъни“ трябва да става или чрез програмата Мениджър ОРЕЛ за категория „Скъпоценни камъни“, или с 9/17/25 отделни спонсорирани структури в дълбочина, всяка с Активен Мениджър, реализирал 25 или повече сумарни бонусни точки.


Четиримесечна квалификация за Мениджър


Ниво Мениджър се постига с генериране на общо 120 лични и немениджърски бонусни точки в рамките на един или два последователни календарни месеца, или на общо 150 лични и немениджърски бонусни точки в рамките на три или четири последователни месеца.            


Тази политика влиза в сила от февруари 2018 г., което означава, че собствениците на Форевър бизнес могат да използват бонусните си точки от декември + януари + февруари или от декември + януари + февруари + март за новата възможност за квалификация със 150 б.т.


Ако имате въпроси или нужда от повече информация, моля свържете се офиса на Форевър България. 

Свързани продукти