Noutati Politicile Companiei

Politica Gem Eagle Manager


Managerii Nestemată (de la nivel de Safir și mai sus) se pot califica la statutul de Eagle la un nivel inferior de Manager Nestemată. De exemplu, dacă un Diamant Manager are 6 Eagle Manageri în linii inferioare diferite, se califică Safir Eagle Manager.


Un FBO care se califică Safir Eagle, Diamant-Safir Eagle sau Diamant Eagle va fi în mod automat calificat să primească Bonus Nestemată în cuantum de 1%, 2% sau, respectiv, 3% în Țara sa de Reședință, pentru fiecare dintre cele douăsprezece luni în care este calificat la Bonusul de Conducere, începând cu luna mai.


Dacă un Manager Nestemată se califică Eagle Nestemată la un nivel inferior celui de Manager Nestemată deținut în Planul de Marketing (de exemplu: un Diamant Manager care se califică Safir Eagle), va primi Bonus Nestemată în procentul corespunzător calificării sale la Eagle, cu excepția lunilor în care se califică să primească un procent mai mare, conform celor indicate în Politica Bonusului Nestemată (vezi Capitolul 9 din Politicile Companiei).


Această Politică se va aplica imediat, astfel încât orice FBO care se califică Eagle Nestemată până la sfârșitul lunii aprilie 2018 va fi eligibil să primească Bonus Nestemată începând din mai 2018.


Este un stimulent excelent pentru Managerii noștri Nestemată, care să-i încurajeze să-și seteze, ca țel, calificarea la Eagle Manager. Bonusul Nestemată poate crește în mod semnificativ câștigurile lunare. Vă încurajăm să faceți o prioritate din promovarea acestei modificări extraordinare către toți Managerii voștri Nestemată.


 


Calificarea la Bonusul Nestemată


Începând din mai 2019, calificarea la Bonusul Nestemată cu 9, 17, 25 de Manageri Activi în prima generație nu va mai fi o opțiune. După această dată, calificarea la Bonusul Nestemată trebuie realizată fie prin Stimulentul de Eagle Nestemată, fie prin liniile Manageriale inferioare de 9 / 17 / 25 de Manageri cu 25 p.c.


 


Politica de calificare la nivel de Manager în 4 luni       


Nivelul de Manager se realizează prin acumularea unui total de 120 de puncte credit personale și non-manageriale într-o lună sau în oricare 2 luni calendaristice consecutive ori prin acumularea unui total de 150 de puncte credit personale și non-manageriale în oricare 3 sau 4 luni calendaristice consecutive.


Această politică se aplică din februarie 2018, ceea ce înseamnă că FBO pot conta pe punctele credit din Decembrie-Ianuarie-Februarie sau din Decembrie-Ianuarie-Februarie-Martie pentru realizarea celor 150 p.c.

Related Products