Aktualizacje w Zasadach Działalności

Nowe zasady oznaczają więcej niesamowitych korzyści i udoskonaleń dla naszych Forever Business Owners! Aktualizacje dotyczą kwalifikacji Gem Bonus, Gem Eagle Manager oraz awansu na pozycję Managera. Te zasady Forever pomogą wam osiągać wyższe premie i realizować kwalifikacje, jak również wesprą rozwój waszych zespołów. Przygotujcie się i podzielcie tymi świetnymi udoskonaleniami ze wszystkimi w swoich strukturach.


Będą tylko dwa sposoby kwalifikacji do Gem Bonus – przez nowy program promocyjny Gem Eagle Manager lub 9/17/25 linii Managerów 25-CC. Aktualizacja Gem Eagle Manager ułatwi Gem Managerom kwalifikację na Eagle Managers Retreat i umożliwi automatyczną kwalifikację do Gem Bonus dzięki temu osiągnieciu. Wreszcie, FBO mogą awansować na pozycję Managera na dwa sposoby – generując 120 osobistych i nie-managerskich Case Credits w ciągu 1 lub 2 kolejnych miesięcy lub 150 osobistych i nie-managerskich Case Credits w ciągu 3 lub 4 kolejnych miesięcy. 


Wyjaśnienie Zasad


Gem Eagle Manager


Gem Managerowie (tzn. Sapphire i wyżej) mogą uzyskać kwalifikację Eagle na niższym poziomie Gem. Na przykład, jeżeli Diamond Manager ma 6 Eagle Managerów w strukturze, zostanie sklasyfikowany jako Sapphire Eagle Manager. FBO, który kwalifikuje się jako Sapphire, Diamond-Sapphire lub Diamond Eagle, automatycznie uzyska kwalifikację do, odpowiednio, 1%, 2% lub 3% premii Gem Bonus w swoim kraju zamieszkania, za każdy z dwunastu miesięcy począwszy od maja, w którym jest uprawniony do Premii Lidera. Jeżeli Gem Manager uzyska kwalifikację Gem Eagle na poziomie niższym niż jego faktyczna pozycja Gem (np. Diamond Manager, który kwalifikuje się jako Sapphire Eagle), otrzyma procentową wypłatę Gem Bonus odpowiadającą jego kwalifikacji Eagle, za wyjątkiem tych miesięcy, w których kwalifikuje się do wyższej wypłaty procentowej, zgodnie z zasadami Gem Bonus (zob. rozdział 9 Zasad Działalności).    


Ta zasada zaczyna obowiązywać natychmiast, dlatego każdy FBO, który uzyska kwalifikację Gem Eagle do końca kwietnia 2018 r. będzie miał prawo do otrzymania premii Gem Bonus począwszy od maja 2018 r.


Do doskonały program promocyjny dla naszych Gem Managerów i zachęta do realizacji kwalifikacji Eagle Manager. Premia Gem Bonus może znacząco zwiększyć miesięczne dochody!


Kwalifikacja do premii Gem Bonus


Począwszy od maja 2019 r. kwalifikacja do Gem Bonus z 9, 17, 25 Aktywnymi Managerami Pierwszej Generacji nie będzie już dostępna. Od tego momentu kwalifikację będzie można uzyskać opisaną powyżej drogą programu Gem Eagle lub przez 9/17/25 linii Managerów 25-CC.


4-miesięczny awans na pozycję Managera


Pozycję Managera osiąga się generując sumę 120 osobistych i nie-managerskich Case Credits w ciągu 1 lub 2 kolejnych miesięcy lub 150 osobistych i nie-managerskich Case Credits w ciągu 3 lub 4 kolejnych miesiecy.          


Zasada ta zacznie obowiązywać od lutego 2018 r., co onacza, że FBO może zaliczyć case credits z grudnia-stycznia-lutego lub grudnia-stycznia-lutego-marca, by skorzystać z nowej opcji 150 CC.


Jeśli masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim biurem krajowym. 

Powiązane produkty