Nova pravila Poslovne politike

Nova pravila će doprineti boljem i efikasnijem radu za naše poslovne saradnike! Nekoliko novina se odnose na kvalifikacije za Gem bonus, Gem Eagle menadžera i postizanje menadžerske pozicije. Ova pravila će vam pomoći da ostvarite veće bonuse i podsticaje i isto tako će pomoći razvitku vaše saradničke strukture. Pripremite se i podelite ove sjajne napretke sa svim vašim saradnicima u strukturi. 

Na samo 2 načina ćete moći da se kvalifikujete za Gem bonus - putem novog Gem Eagle menadžer podsticaja ili putem 9/17/25 aktivnih menadžera sa 25 bodova u različitim menadžerskim linijama. Nova pravila će omogućiti Gem menadžerima lakši način kvalifikacije za Eagle Managers Retreat i automatski će im omogućiti da se kvalifikuju za Gem bonus. Još jedno pravilo stupa na snagu - poslovni saradnici mogu postići poziciju menadžera na 2 načina: tako što će da ostvare 120 ličnih i non-menadžerskih bodova u periodu od 1 ili 2 uzastopna meseca ili 150 ličnih i non-menadžerskih bodova u periodu od 3 ili 4 uzastopna meseca.

Objašnjenja pravila

Gem Eagle menadžer

Gem menadžeri (tj. safir i viši) se mogu kvalifikovati za Eagle na nižem Gem nivou. Na primer, ukoliko dijamant menadžer u strukturi ispod sebe ima 6 Eagle menadžera, kvalifikuje se za Safir-Eagle menadžera. Poslovni saradnik koji se u svojoj matičnoj državi kvalifikuje za safir menadžera, dijamant-safir menadžera ili dijamant Eagle menadžera, biće automatski kvalifikovan za 1%, 2% ili 3% Gem bonusa, ovim redosledom, u svojoj matičnoj državi za svaki od dvanaest meseci počevši od maja kada se kvalifikovao za liderski bonus. Ukoliko se Gem menadžer kvalifikuje za Gem Eagle na nivou nižem od njene/njegove stvarne Gem pozicije (npr. dijamant menadžer koji se kvalifikuje za safir Eagle) dobiće Gem bonus isplatu u procentu koji odgovara njegovoj/njenoj Eagle kvalifikaciji, izuzevši mesece u kojima se kvalifikovao za isplatu većeg procenta prema Poslovnoj politici za Gem bonuse (videti odeljak 9 iz Poslovne politike).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah, te će svaki Poslovni saradnik koji se kvalifikuje za Gem Eagle do kraja aprila 2018. godine ispunjavati uslove da dobije Gem bonus počevši od maja 2018. godine.

Ovo je izuzetan podsticaj za naše Gem menadžere da sebi za cilj postave kvalifikaciju za Eagle menadžere. Gem bonus može značajno povećati ukupnu zaradu svakog meseca. 

Kvalifikacija za Gem bonus
Počevši od maja 2019. kvalifikacija za Gem bonus sa 9, 17, 25 aktivnih menadžera u prvoj generaciji neće više biti moguća. Nakon toga, kvalifikacija za Gem bonus će se vršiti kroz Gem Eagle podsticaj ili putem 9/17/25 aktivnih menadžera sa 25 bodova u različitim menadžerskim linijama.

Napredovanje na menadžerski nivo u periodu od 4 meseca
Status menadžera se postiže tako što se ostvari 120 ličnih i non-menadžerskih bodova u periodu od 1 ili 2 uzastopna meseca ili 150 ličnih i non-menadžerskih bodova u periodu od 3 ili 4 uzastopna meseca.

Ovo pravilo stupa na snagu od februara 2018. godine, što znači da poslovni saradnik može da za novu opciju od 150 ukupnih bodova uračuna i ukupne bodove iz perioda od decembra 2017. do februara 2018. ili od decembra 2017. do marta 2018. godine.


Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte predstavništvo Forever Living Products u Beogradu.

Povezani proizvodi