Nurture Success and Give it Time to Grow

Bamboe is een unieke plant, die langzamer groeit dan andere planten en gewassen.


Je vraagt je misschien af wat bamboe met Forever te maken heeft. Wij zijn tenslotte The Aloe Vera Company. Bamboe heeft dan wel niets met Forever of met onze
producten te maken, maar de les die we ervan kunnen leren, heeft alles met onze business te maken.


Er is een verhaal over een boer die besloot dat hij iets beters wilde dan zijn buren. Maïs, tarwe en andere
gewassen waren betrouwbare inkomensbronnen, maar boden hem niet het leven dat hij wilde. Hij hoorde
van iemand in een nabijgelegen plaats dat hij met bamboe veel geld voor zijn gezin kon verdienen. Als hij maar bereid was om vol te houden tijdens het groeiproces, tot het gewas klaar was voor de oogst.

De boer zaaide zijn nieuwe gewas in, ondanks het ongeloof van de andere boeren. Hij wist zeker dat hij zijn gezin met zijn nieuwe onderneming zou helpen en dat hij met geduld nog jarenlang succes en overvloed zou kennen.

Een jaar ging voorbij en de andere boeren oogstten hun gewassen en brachten ze naar de markt. Hij hield vol toen ze hem bespotten en pochten dat ze met hun oogst genoeg geld hadden verdiend voor hun volgende onderneming. Maar zijn bamboe was nog niet ontsproten, er was nog geen twijgje te zien..

Hij ging stug door met het verzorgen van zijn akkers vol bamboe, erop vertrouwend dat zijn planten tot hun volledige hoogte zouden uitgroeien. Er ging nog een jaar voorbij, en nog een jaar, tot er vier jaar voorbij waren gegaan sinds het zaaien. Eindelijk kwamen de bamboeplantjes op... en ze groeiden wel dertig centimeter per dag. Al gauw had de boer bijna een heel bamboebos en had zijn investering eindelijk vruchten afgeworpen.. 

Al die jaren dat het leek alsof er bijna niets gebeurde, waren de wortels van de bamboeplanten sterker aan het worden en verder aan het groeien. Een stevig fundament vormde zich om tot grote hoogtes te groeien.


Bij onze viering van 40 jaar succes in Forever is het belangrijk om in te zien hoe waardevol volharding en het volgen van je eigen koers is. Al kun je nog geen tastbare resultaten zien, je zult oogsten wat je zo toegewijd gezaaid hebt.

Net als de boer de mensen om hem heen negeerde die zijn visie niet deelden, kan ieder van jullie de toekomst opbouwen waar je van droomt als je maar geloof hebt in de gekozen koers. En het geduld hebt om je reis te volbrengen.

Forever Yours,
Rex Maughan