Посяваме семената на иновациите

Силата на една идея може да е плашещо голяма. Понякога дори и най-великата може да ни се стори страховита и, ако се окаже сполучлива, да преобърне всичко из основи. Ами какво, ако успея?


Има една история за земеделец и двамата му сина, за която напоследък все си мисля във връзка с иновациите във Форевър. Впускайки се в годината на 40-ия ни юбилей, която ще бъде белязана от многобройни продуктови и бизнес нововъведения, размишлявам върху тази история и как тя може да помогне на Форевър да продължи да напредва и през идните 40 години.


Един ден земеделец донесъл у дома шепа семена на синовете си и им казал всеки от тях много внимателно да си избере по едно семенце.


Първият – по-големият син си избрал красива семка. Тя била с идеална форма, тъмна и лъскава. По реакцията на баща си бързо разбрал, че изборът му е бил много добър. Вторият бавно разгледал семенцата, избрал си едно съвсем обикновено и погледнал баща си, излъчвайки гордост. Неговата семка може и да не била така съвършена като тази на брат му, но бил сигурен, че е добра.


Всяко от момчетата взело семенцето си и започнали да кроят планове за предстоящия сезон. По-голямото разнасяло лъскавата си, красива семка и се перчело с нея из целия град. Хората надлъж и нашир ѝ се възхищавали и го поздравявали, че е избрал семе с толкова явни качества и стойност. По-малкият син просто посял своето в земята. Всеки ден го поливал и се грижел за него.


Наесен земеделецът поканил двамата си сина да идат с него на пазара. По-големият сложил семенцето си в джоба, за да провери колко ще струва. По-малкият донесъл голямата диня, която бил отгледал от своето, и продал половината с добра печалба. Разрязал другата половина, за да извади семките. Продал половината от тях и отнесъл останалите в градината си, за да си посади още дини. Брат му продал семенцето си за жълти стотинки.


По-малкият син и неговата история носи интересна поука. Всяка иновация започва като идея или семенце. Оставим ли я да се развие, тя може да се превърне в нещо невероятно ценно и да доведе до голям напредък и още отлични идеи и т.н. Наскоро обявихме въвеждането на нови политики, свързани с бонус „Скъпоценни камъни“, Мениджъри ОРЕЛ „Скъпоценни камъни“ и издигането до ниво Мениджър, за които мисля, че ще бъдат голяма крачка напред. Тези иновации не са се родили вчера, а са дълго обмисляни от лидерите ни, те са полагали грижи за тях, за да разберат кое ще е най-доброто за бъдещето на нашите собственици на бизнес.


Превръщането на една идея в нещо ценно не е бърз и прост процес. Нужни са време, енергия, грижи и подкрепа от хората наоколо. Може и да е малко плашещо, но си заслужава. Затова дръжте курса и се фокусирайте върху напредъка. Движим се с шеметна скорост към много вълнуващо бъдеще!


Както ние работим в духа на новаторството и усъвършенстваме Форевър, така насърчавам и вас да сте отворени към развитието на бизнеса си. Трябва също така да решите как ще се отнесете към семената на иновациите в своя бизнес. Дали ще им дадете възможност да се развият в нещо плодотворно, или ще лежите върху лаврите си и няма да оправдаете очакванията?


Продължавайте да се усмихвате,
Грег Моън