Síla pozitivních afirmací

Winston Churchill jednou řekl, že pesimista vidí obtíž při každé příležitosti, zatímco optimista vidí příležitost v každé obtíži. Optimismus je klíčovým hnacím motorem úspěchu a může být rozdílem mezi tím, zda dosáhnete svých cílů, nebo jim zůstanete vzdáleni. Ve skutečnosti je u lidí, kteří mají vysokou míru optimismu, mnohem pravděpodobnější, že se jim bude lépe dařit ve všech oblastech života, od osobního naplnění až po profesionální úspěch. Harvardský výzkumník Shawn Achor, který vystoupil na Forever Global Rally v roce 2018, ukázal, že pomocí cílevědomé práce mohou ti, kteří jsou pravidelně označováni jako pesimisté, stoupnout na žebříčku a stát se optimisty.


Jinými slovy: Pokud jste pesimista nebo někdo, kdo má tendenci vidět ve věcech to nejhorší, nebo věří, že vždy se stane to nejhorší, nejste předurčen být takový navždy. Můžete trénovat svůj mozek, abyste si vytvořil pozitivnější pohled na svět a také na sebe sama.


Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak začít s tréninkem, je prostřednictvím pozitivních afirmací.


Co je to afirmace?


Pozitivní afirmace je konkrétní a detailní představa vašich snů a tužeb. Abyste vyvolali změnu svého myšlení a vytvořili si pozitivnější pohled na sebe a svět kolem vás, měli byste jí věnovat pozornost každý den. Pokud budete afirmace správně používat, časem vám mohou pomoci dosáhnout konkrétních cílů a přinést do vašeho života potřebnou pozitivní energii a vděčnost.


Klíčové způsoby, kterými vám afirmace mohou zlepšit život:


afirmace přinášejí optimismus, který vede k duševnímu a fyzickému zdraví, jakož i k profesionálnímu úspěchu


  • pomáhají udržovat vaše cíle ve správné perspektivě, aby zůstaly vaší prioritou
  • pomáhají vám představit si a uvědomit si svůj potenciál
  • každodenní afirmace vám pomáhají vidět sebe a ostatní v pozitivnějším světle
  • sladíte se se svými myšlenkami a budete schopni ovládat svou negativitu

Jak fungují sebe-afirmace


Pokud jste předtím nikdy nevyzkoušeli afirmace, sebe-afirmace jsou skvělým způsobem, jak začít. Podle nejnovějších psychologických poznatků mohou mít tyto afirmace silný vliv tím, že do vašeho podvědomí posílají pozitivní impulzy. Tyto pozitivní impulzy mohou skutečně překonat nebo přepsat negativní zprávy, které jste si podvědomě časem vryly do mozku. Vyzkoušejte sebe-afirmace na několik dní, abyste zjistili, jak to ovlivňuje váš život.


Existuje několik pravidel, které vám mohou pomoci získat z vašich afirmací více:


  1. Do své afirmace uveďte své jméno.
  2. Do své afirmace uveďte své pocity.
  3. Do své afirmace si dejte cíl.
  4. Do své afirmace si přidejte odměnu.

Afirmace a vděčnost


Shawn Achor a jeho tým strávili roky zkoumáním síly vděčnosti a její schopnosti zvýšit u lidí úroveň štěstí.


Účastníci studie byli požádáni, aby si po určitou dobu každý den psali tři věci, za které jsou vděční. Po několika dnech lidé začali opakovat věci, které napsali. Takže výzkumníci to museli trošku pozměnit. V dalším kole požádal Achor účastníky, aby si psali tři nové věci, za které jsou každý den vděční.


Po 21 dnech se ti, kteří byli klasifikováni jako pesimisté nízké úrovně, dostali do míry optimistů nízké úrovně. Pokračováním v tomto cvičení pod dobu delší než 21 dní, se dokonce účastníci mohli posunout na stupnici od nízké úrovně pesimismu až po optimisty na vysoké úrovni. Tato každodenní praxe fungovala!


Uveďte plán do akce


Vyzkoušejte tento 21denní experiment i vy. Každý den si napište tři věci, za které jste vděční. Ujistěte se, že to jsou každý den tři nové věci, které se neopakují. Po 21 dnech uvidíte, jaký budete cítit rozdíl. Budete optimističtější? Odpověď zní, že pravděpodobně ano.


Nechte optimismus být silou své vášně


Naučit se dívat se na svět přes čočku pozitivity může váš život neuvěřitelně naplnit. Ať už jste vlastníkem firmy, která se snaží zvýšit svou produktivitu a přilákat více zákazníků, nebo někdo, kdo hledá fitness transformaci, tyto denní postupy vám mohou pomoci.


Štěstí a optimismus jsou nakažlivé. Rozšiřte svůj optimismus na ostatní a zjistěte, jaká síla se ukrývá v týmové práci. Obklopte se dalšími lidmi, kteří také praktikují optimismus na denní bázi, a společně dosáhněte všech svých cílů v roce 2019.

Související produkty