Zpomalte s přírodou

Je všeobecně známo, že ten, kdo nepřetržitě pracuje, snaží se a věnuje neúnavnou pozornost svému podnikání, je úspěšnější. Chápu, že součástí udržování chodu vašeho podniku je i to, že se díváte na svůj mobil častěji, než byste chtěli.


Možná máte pocit, že jste v ustavičném pohybu a nikdy se nezastavíte. Ačkoliv se zdá, že nic se nezpomaluje, příroda má speciální způsob jak nám zpomalit čas.


Jako chlapec, který vyrůstal v U SA ve státě Idaho, si pamatuji, že jsem hodně času trávil v klidu a sledoval nádhernou přírodu kolem sebe. Miloval jsem přírodu a energii, která mě naplňovala, když jsem seděl a díval se na rozlehlou modrou oblohu. Právě tehdy jsem pochopil a naučil se respektovat lekce, které příroda dává – společenství, svobodu a osud. Někdy je to jen věc důvěry – dovolit větru, aby nás nesl a my opustili záchranné sítě.


Je úžasné, jak malý se člověk může cítit, když sedí v lese. Když jsem tam sedával sám, sledoval jsem vzájemný kontakt ptáků, zvířat a hmyzu a poslouchal vánek šeptající v listí stromů. Ačkoliv jsem se cítil malý, uvědomoval jsem si, že jsem část většího celku. Tak jako ptáci, mravenci, a hraji důležitou roli v našem společenství.


To, co děláme, má přímý vliv na ostatní. Proto věřím v důležitost ochrany a zachování životního prostředí. Samozřejmě, orel byl pro mě vždy symbolem svobody. Rád jsem sledoval orly, jak roztáhli křídla a lehce klouzali po obloze. Přesně tak, jak tito ptáci vyskočí, aby vzlétli, i my musíme odlepit nohy od země, abychom s důvěrou skočili a našli svobodu. Někdy je to jen věc důvěry – dovolit větru, aby nás nesl a my opustili záchranné sítě.


Pokud jste někdy seděli v přírodě a našli zdroj vody, asi jste si všimli, jak přirozeně teče. Bez ohledu na to, jaká skála nebo kámen jí stojí v cestě, překoná je, aby se dostala do svého konečného cíle.


V souvislosti s naším příštím Global Rally v D allasu vám doporučuji zažít přírodu a sledovat její lekce pro sebe tím, že navštívíte jeden z objektů společnosti Forever resorts ve Spojených státech. Když si budete plánovat čas, který zde strávíte, určitě si zarezervujte výlet do jednoho z našich resortů. Čeká vás zde množství různých zážitků, od plavby obytným člunem po malebném jezeře a splavování rychlých řek po návštěvu našich úchvatných kaňonů v A rizoně nebo v U tahu.


Udělejte si čas a jděte do přírody hledat dobrodružství. Dlužíte to sami sobě - a trochu zpomalte, až tam přijdete!


Navždy váš, Rex

Rex Maughan