Ангажиментът на Форевър

Когато преди близо 40 години Рекс основава Форевър Ливинг Продъктс и измисля маркетинговия план, визията му е в основата на този план да залегне ангажимент, че всеки собственик на Форевър бизнес ще бъде справедливо компенсиран и възнаграждаван за работата си. И днес обещанието му да създаде най-добрия маркетингов план в света е все така в сила.


От 1 септември влизат в сила изменения във Фирмената политика. Тук няма да се впускам в подробности за всяко от тях, но за мен, Рекс и ръководния екип е важно да споделим с вас защо преработихме правилата за работа. Причината отново е в ангажимента.


Целта на всяко усъвършенстване на политиката е да подобри системата ни, да разтълкува някои не съвсем ясни правила или да възнагради справедливо вас и многобройните СФБ, съсредоточени върху методичното развиване на бизнеса. С разрастването на компанията се убеждаваме, че трябва да предлагаме на всекиго най-благоприятните възможни условия за успех и още по-големи преимущества на онези, които демонстрират ангажимент да бъдат с нас в дългосрочен план. Всъщност сме
убедени, че тези подобрения в бизнеса ще помогнат на всички трудолюбиви собственици на Форевър бизнес по света да просперират.


Знаем, че мнозина от вас са посветили времето и енергията си да разказват за продуктите на колкото се може повече хора. Излезли сте от зоната си на комфорт, превърнали сте се в специалисти по продуктите и влагате времето си, за да създавате и поддържате контактите си, да подкрепяте другите в изграждането на техния бизнес и осъществяването на мечтите им. Това е ангажиментът ви към Форевър.


В отплата ние продължаваме да създаваме и усъвършенстваме фантастичните си продукти, предлагаме бизнес възможност, на която можете да разчитате, даваме ви програми за стимулиране, които са в състояние да променят живота ви и обещаваме да се стремим маркетинговият план да ви служи по най-добрия възможен начин. Промените в политиката, влизащи в сила този месец, са част от нашия дългосрочен ангажимент.


Надяваме се през идните месеци и години да оцените, че тези изменения ще бъдат от полза за вашия растеж. Знам, че понякога промяната поражда несигурност, но ще се съгласите, че непрекъснатото усъвършенстване разкрива хоризонти към още по-светло бъдеще за всички ни.


Не спирайте да се усмихвате,


Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Свързани продукти