Zobowiązanie Forever

Kiedy niemal 40 lat temu Rex zakładał Forever Living Products i kształtował Plan Marketingowy, miał wizję planu, który będzie realizował zobowiązanie sprawiedliwej zapłaty i wygradzania każdego Forever Business Owner za jego pracę. Zaangażowanie Rexa w tworzenie najlepszego Planu Marketingu na świecie do dziś pozostaje niezmienne.


W tym miesiącu Forever ogłosiło nowe zasady, które wejdą w życie 1 września. Nie będę szczegółowo omawiał każdej z nich, ale ogromnie ważne dla mnie, Rexa i Zarządu jest przekazanie Wam, dlaczego dokonaliśmy takich zmian… a zasadzają się one na zobowiązaniu.


Każda ulepszana zasada ma poprawić nasze systemy, zapewnić przejrzystość w szarych obszarach i uczciwie wynagradzać Was i wszystkich FBO skoncentrowanych na konsekwentnym rozwoju biznesu. Rośniemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy dać każdemu jak najlepszą szansę na odniesienie sukcesu i zaoferować większe korzyści tym, który dołączają do nas długodystansowo. Jesteśmy przekonani, że te udoskonalenia naszego biznesu pomogą wszystkim ciężko pracującym FBO na świecie się rozwijać.


Wiem, że wielu z Was poświęciło swój czas i energię na dzielenie się produktami z jak największą liczbą osób. Wyszliście ze swojej strefy komfortu, staliście się znawcami produktów i poświęciliście swój czas na pielęgnowanie kontaktów oraz pomaganie innym w budowaniu biznesu i realizacji marzeń. To jest Wasze zobowiązanie wobec Forever.


W zamian, stale tworzymy i doskonalimy nasze fantastyczne produkty, oferujemy szansę, na której możecie polegać, zapewniamy programy promocyjne, które mogą zmienić Wasze życie i obiecujemy dbałość o to, by Plan Marketingowy służył Wam jak najlepiej. Wrześniowe zmiany w zasadach stanowią element tego zobowiązania.


Nowe zasady wchodzą w życie 1 września. Mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach i latach przekonacie się, że są korzystne dla Waszego rozwoju. Wiem, że zmiany mogą czasem budzić niepokój, jestem jednak przekonany, że konsekwentne udoskonalenia prowadzą wyłącznie do bardziej świetlanej przyszłości dla nas wszystkich.Keep Smiling,

Gregg Maughan
President, Forever Living Products

Powiązane produkty