Toewijding aan Forever

Rex heeft, bijna veertig jaar geleden, Forever Living Products opgericht en het Marketing Plan uitgedacht. Het plan ging gepaard met de belofte om elke Forever Business Owner ervan te verzekeren dat hij eerlijk beloond zou worden voor zijn werk. Tot op heden is zijn streven om het beste Marketing Plan ter wereld te creëren en te behouden onverminderd. 

Deze maand kondigt Forever nieuw beleid aan dat per 1 september j.l. effectief is. Ik ga nu niet op de details van elke update in maar het is voor mij, voor Rex en voor het directieteam belangrijk om te delen waarom we bepaalde veranderingen hebben gemaakt. Deze hebben allemaal met toewijding te maken. 

Elke beleidsverandering moet onze systemen verbeteren, helderheid geven in grijs gebied of u en de vele FBO’s die consequent hard aan hun business bouwen eerlijk belonen. Terwijl we groeien erkennen we de behoefte om iedereen de beste kans op succes te geven en verbeterde business voordelen te kunnen bieden aan degenen die toewijding laten zien en op de lange termijn bij ons blijven. We zijn ervan overtuigd dat deze verbeteringen aan onze business alle hardwerkende FBO’s op de wereld zullen helpen om te kunnen bloeien.


We zijn ons ervan bewust dat velen van jullie veel tijd en energie steken in het delen van de producten met zoveel mensen als jullie kunnen. Jullie zijn buiten je comfortzone gestapt, je bent productexpert geworden, u heeft tijd besteed aan het onderhouden van uw netwerk, u heeft anderen geholpen aan hun business te bouwen en ze geholpen om hun dromen te bereiken. 


Dat is de toewijding die u aan Forever heeft gegeven. 


Als tegenprestatie zijn wij continue bezig met het maken en verbeteren van onze fantastische producten, bieden we een inkomensmogelijkheid waar u op kunt vertrouwen, bieden we incentives aan die uw leven kunnen veranderen en willen we beloven dat ons Marketing Plan bestaat om u te dienen. De beleidsveranderingen van september zijn onderdeel van die continue toewijding. 

Vanaf het moment dat het nieuwe beleid per 1 september effectief wordt hopen wij dat u de komende maanden en jaren zult ervaren dat deze van positieve invloed op uw groei zijn. Ik weet dat verandering vaak gepaard gaat met onzekerheid, maar ik ben zeker dat u zult zien dat continue verbetering enkel plaats maakt voor een mooiere toekomst voor ons allemaal. 

Keep Smiling,

Gregg Maughan
President, Forever Living Products