Forever Active Pro-B™: Ključ za unapređenje rada vaših creva

Priprema, pozor, sad! Startujte vaša zdrava creva sa novim Forever Active Pro-B™. Naš novi i unapređen probiotik pospešuje uspešan rad sistema za varenje sa 6 poznatih i korisnih probiotskih kultura i više od 8 milijardi “korisnih” bakterija kako bi očuvali zdravlje creva i njihov nesmetan rad.

Nažalost, mnogi ignorišu zdrava creva i potcenjuju njihovu važnost za zdravlje uopšte. Ovi vitalni organi su zajednički imenitelj za mnoge zdravstvene probleme. Stres, loš izbor hrane, sredinski faktori i moderan način života mogu imati uticaj na vaše telo i izazvati iscrpljenost, slabljenje imunog sistema, problem sa održavanjem telesne težine i probleme sa kožom.

Naučnici su otkrili da sastav mikroflore creva može imati veoma značajan uticaj na opšte stanje zdravlja organizma. Koristeći probiotike, moguće je izbalansirati “korisne” bakterija unutar sistema za varenje sa ciljem očuvanja zdravog imunog i sistema za varenje.

Najnovija istraživanja su pokazala da je najbolje da probiotici sadrže između 5 i 10 milijardi kolonija bakterija unutar gastrointestinalnog sistema gde su naseljene i gde se razmnožavaju, sa njihovim najboljim međusobnim odnosom i svojstvima, imajući zdravstveno i naučno potvrđene kliničke rezultate, te da su proizvedeni i spakovani bez, ili na vrlo malom procentu vlage.  

Forever Active Pro-B™ je najnoviji proizvod u istraživanjima probiotika sa preko 8 milijardi kolonija bakterija i 6 vrsta bakterija koje deluju sinergistički. Ovaj moćan probiotik ima sposobnost da toleriše stomačnu kiselinu sa ciljem održavanja optimalne koncentracije u crevima. Jednostavno uzmite jednu tabletu dnevno sa ciljem održavanja ravnoteže normalnog varenja i kvalitetnog imunog sistema.

Patentiranje proizvoda Forever Active Pro-B™ je bilo u saradnji sa Univerzitetskom bolnicom u Kopenhagenu, jednom od lidera u oblasti istraživanja gastroenterologije, sa sloganom - Pokrenite vaša creva! Dve grupe bakterija koje čine Forever Active Pro-B™ su klinički dokazane da omogućuju proširenu kolonizaciju u crevima. Ovi posebno stvoreni probiotici sinergistički deluju sa ostalim odabranim kolonijama bakterija radi optimalizacije rada digestivnog trakta sa klinički dokazanim delovanjem bakterija koje korisno deluju na sistem za varenje i pospešuju njegovo delovanje.    

Ova jedinstvena mešavina takođe uključuje prebiotska vlakna idealna za zadržavanje, skladištenje i slanje probiotika u sistem creva. Ovakva podrška vlaknima podržava fermentaciju dve grupe bakterija: bifidobacteria i lactobacillus, inače sastojaka proizvoda Forever Active Pro-B™ sa ciljem održavanja života kolonija bakterija na mestima na kojima su najpotrebnija organizmu.

Na bazi soje i bez alergena, Forever Active Pro-B™ je vegetarijnska kapsula koja je napravljena jedinstvenom procedurom i potom zamrznuta sa ciljem očuvanja moćnih probiotskim kolonija. Proizvod Forever Active Pro-B™ ja pakovan primenom tehnologije Activ Vial - posebno dizajniranim rukavom koji se proteže do unutašnjosti boce kako bi se proizvod sačuvao od vlage. Jedinstvenom procedurom se tehnološki održavaju svojstva proizvoda tokom proizvodnje i vreme koje provede u pakovanju.

Ovaj probiotik se jednostvno koristi i ne zahteva držanje u frižideru. Uzmite jednu tabletu dnevno radi postizanja najboljih rezultata. Forever Active Pro-B™ je sastojak paketa Vital5® zajedno sa patentiranim Aloe Vera Gel® koji potpomaže zdrav sistem za varenje i prirodan nivo energije.

Spremite se da unapredite zdravlje vaših creva sa Forever Active Pro-B™ i uživajte u korisnim efektima!


Šta su kulture bakterija i zašto je njihova brojnost u milijardama bitna za zdravlje gastrointestinalnog sistema?


Ove “kolonije bakterija” određuju koliko bakterija u probioticima mogu da se razmnožavaju i formiraju kolonije. Samo živa probiotska bakterija može da se nastani u sistemu, a održavanje bakterija u životu je cilj probiotika.

Živa i “dobra” bakterija ima mnogo privilegija, uključujući podršku zdravom imunom sistemu, pomažući proces varenja hrane, oslobađanju hranljivih sastojaka radi apsoprcije i učestvuje pozitivno u normalnom ljudskom rastu i razvoju.